Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

• PowerPC är ett

• PowerPC är ett registrerat varumärke för IBM Corporation i USA. • Intel, Intel Core, MMX och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken för Intel Corporation. • Logotyperna för SDXC och SDHC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. • Eye-Fi är ett varumärke som tillhör Eye-Fi Inc. • MultiMediaCard är ett varumärke för MultiMediaCard Association. • ”PlayStation” är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc. • Adobe är ett registrerat varumärke för Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. • Även alla andra system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken för respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna och ® har dock i allmänhet utelämnats i denna bruksanvisning. 176

Felsökning Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder. Kontrollera inställningarna på sidorna 177 till 186. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. 1 Kontrollera följande punkter. 2 Ta ut batteripaketet och sätt i det igen om ca. en minut, och slå på kameran. 3 Återställ inställningarna (sidan 154). 4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Batteripaket och strömförsörjning Batteripaketet går inte att sätta i. • Skjut undan spärren med kanten på batteripaketet när du sätter i det (sidan 18). • Du kan endast använda ett NP-FW50-batteripaket. Kontrollera att batteriet är NP-FW50. Indikatorn för återstående batteriladdning visar fel, eller batteriladdningen tar snabbt slut trots att indikatorn visar att det finns tillräckligt med laddning. • Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen (sidan 190). • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 16). • Batteripaketet är dött (sidan 21). Byt ut det mot ett nytt. Övrigt Det går inte att slå på kameran. • Sätt i batteripaketet på rätt sätt (sidan 18). • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 16). • Batteripaketet är dött (sidan 21). Byt ut det mot ett nytt. 177