Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Kameran stängs

Kameran stängs plötsligt av. • Om kameran inte används under en viss tid går den över i strömbesparingsläget och stängs av nästan helt. För att lämna strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex. trycka ner avtryckaren halvvägs (sidan 149). CHARGE-lampan blinkar när batteripaketet laddas. • Du kan endast använda ett NP-FW50-batteripaket. Kontrollera att batteriet är NP-FW50. • Om du laddar ett batteripaket som inte har använts under lång tid kan CHARGE-lampan blinka. • CHARGE-lampan blinkar på två sätt, snabbt (cirka 0,15-sekunders intervall) och långsamt (cirka 1,5-sekunders intervall). Om den blinkar snabbt tar du bort batteripaketet och sätter tillbaka samma batteripaket så att det sitter ordentligt. Om CHARGE-lampan blinkar snabbt igen, betyder det att det är något fel med batteripaketet. Långsam blinkning indikerar att laddningen har tillfälligt avbrutits eftersom omgivningstemperaturen är utanför det intervall som är lämpligt för att laddat batteripaketet. Laddningen återupptas och CHARGE-lampan tänds när omgivningstemperaturen återgår till inom lämpligt temperaturintervall. Ladda batteripaketet i en omgivning där temperaturen är mellan 10 °C och 30 °C. Bildtagning Ingenting visas på LCD-skärmen i sökarläget när kameran slås på. • Om kameran inte används under en viss tid går den över i strömbesparingsläget och stängs av nästan helt. För att lämna strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex. trycka ner avtryckaren halvvägs (sidan 149). Bilden är otydlig i sökaren. • Justera dioptri-inställningen med dioptrijusteringsratten (sidan 27). Inga bilder i sökaren. • [FINDER/LCD-inställn] är inställd på [Manuell]. Tryck på FINDER/LCDknappen (sidan 37). 178

Slutaren utlöses inte. • Minneskortet som används har en skrivskyddsomkopplare som är ställd på LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget. • Kontrollera det lediga utrymmet på minneskortet (sidan 30). • Det går inte att lagra bilder medan den inbyggda blixten laddas upp (sidan 94). • Slutaren går inte att utlösa när skärpan inte är inställd för motivet. • Objektivet är inte rätt påsatt. Sätt på objektivet på rätt sätt (sidan 24). • Om kameran är monterad på en annan enhet, t.ex. ett astronomiskt teleskop, ställer du in [Utl.utan obj.] på [Möjlig] (sidan 149). • Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt (sidan 84). Använd skärpelåset eller ställ in skärpan för hand (sidorna 85, 88). Lagringen tar väldigt lång tid. • Brusreduceringsfunktionen har aktiverats (sidan 147). Detta är inte ett fel. • RAW-läget är inställt (sidan 141). Eftersom RAW-datafiler är stora kan tagning i RAW-läget ta längre tid. • Auto HDR processar en bild (sidan 105). Samma bild tas flera gånger. • Matningsläget är inställt på [Kont.matning] eller [Gaffling: Kont.]. Ställ in det på [Enbildsmatning] (sidan 114). • Exponeringsläget är inställt på Kontinuerlig tagning prioritet AE (sidan 67). • Exponeringsläget är inställt på AUTO+ och [Auto+ Bildextrah.] är inställt på [Av] (sidan 60). Bilden är oskarp. • Motivet är för nära. Kontrollera objektivets lägsta brännvidd. • Kameran är inställd på läget för manuell skärpeinställning.Ställ skärpelägesomkopplaren på AF (autofokus) (sidan 83). • När objektivet har en knapp för skärpeinställningsläge, ställ in den på AF. • Belysningen i omgivningen är inte tillräcklig. Övrigt Eye-Start AF fungerar inte. • Ställ in [Eye-Start AF] på [På] (sidan 37). • Tryck ner avtryckaren halvvägs. 179