Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Det går inte att göra

Det går inte att göra DPOF-markeringar. • Det går inte att DPOF-märka RAW-bilder. GPS (endast SLT-A55V) Kameran tar inte emot en GPS-signal. • Ställ in [GPS På/Av] på [På] (sidan 136). • Kameran kanske inte kan ta emot radiosignaler från GPS-satelliter på grund av hinder. • För att triangulera platsinformationen korrekt tar du kameran till ett öppet område och slår på den igen. Stora fel i platsinformationen. • Felmarginalen kan vara upp till flera hundra meter beroende på omgivande byggnader, svaga GPS-signaler etc. • Om kameran inte kan ta emot en GPS-signal används tidigare triangulerad information istället för den aktuella platsen. Om du har flyttat dig ett långt avstånd kan felaktig platsinformation registreras. Kontrollera trianguleringsstatusen med GPS-indikatorn som visas på skärmen under tagning (sidan 136). Det tar tid att triangulera även om GPS-hjälpdata har hämtats in. • [Datum/klockinst] är inte inställd eller inställningstiden har ändrats mycket. Ställ in datumet och tiden korrekt (sidan 26). • Giltigheten för hjälpdata har gått ut. Uppdatera GPS-hjälpdata (sidan 137). • Eftersom positionerna för GPS-satelliter varierar konstant, kan det ta längre tid att fastställa platsen eller kanske mottagaren inte alls kan fastställa platsen, beroende på platsen och tiden då du använder kameran. • ”GPS” är ett system för att fastställa geografiska platser genom att triangulera radiosignaler från GPS-satelliter. Undvik att använda kameran på platser där radiosignaler blockeras eller reflekteras, till exempel skuggiga platser omgivna av byggnader eller träd etc. Använd kameran där det är fri sikt mot himmeln. Platsinformationen har inte spelats in. • Använd ”PMB” för att importera filmer med GPS-platsinformation till din dator. 182

Datorer Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här kameran. • Kontrollera ”Använda med din dator” (sidan 157). Datorn kan inte upptäcka kameran. • Kontrollera att kameran är på. • Om batteriet är svagt skall du sätta i ett uppladdat batteripaket (sidan 16) eller använda en nätadapter (säljs separat). • Använd USB-kabeln (medföljer) (sidan 163). • Koppla loss USB-kabeln och sätt i den ordentligt igen. • Ställ in [USB-anslutning] på [Massminne] (sidan 163). • Koppla loss all övrig utrustning utom kameran, tangentbordet och musen från datorns USB-uttag. • Anslut kameran direkt till datorn, och inte via en USB-hubb eller någon annan enhet (sidan 163). Det går inte att kopiera bilder. • Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 163). • Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidan 163). • Om man lagrar bilder på ett minneskort som formaterats i en dator, kan det hända att det inte går att kopiera bilderna till datorn. Lagra därför bilderna på ett minneskort som formaterats i den här kameran (sidan 144). Det går inte att visa bilden på en dator. • Om du använder ”PMB”, se ”PMB-hjälp”. • Kontakta datorns eller programmets tillverkare. Övrigt ”PMB” startar inte automatiskt efter USB-anslutning. • Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 163). Minneskort Det går inte att sätta i ett minneskort. • Du försöker sätta i minneskortet åt fel håll. Vänd det åt rätt håll och sätt i det (sidan 18). 183