Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Det går inte att lagra

Det går inte att lagra på ett minneskort. • Minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (sidan 130). • Ett oanvändbart minneskort är isatt (sidan 18). Ett minneskort har formaterats av misstag. • Alla data på minneskortet raderas vid formatering. De går inte att återställa. Utskrift Det går inte att skriva ut bilder. • RAW-bilder kan inte skrivas ut. Om du vill skriva ut RAW-bilder omvandlar du dem först till JPEG-bilder med hjälp av ”Image Data Converter SR” på den medföljande CD-ROM-skivan. Färgerna i bilden är konstiga. • När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format skrivs ut på en sRGB-skrivare som inte är kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/ Exif2.21), skrivs de ut med lägre intensitet (sidan 109). Bilder skrivs ut med båda sidorna avskurna. • Beroende på skrivaren kan kanterna på bilden bli avskurna. Speciellt om du skriver ut en bild som tagits med aspekt [16:9], kan sidorna bli avskurna. • Om du skriver ut bilder med en egen skrivare, avbryter du inställningar för bortskurna kanter eller kantfria bilder. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på skrivaren eller ej. • Om du får bilderna utskrivna i en fotoaffär eller dylikt frågar du om de kan skriva ut bilderna utan att ta bort de båda kanterna. Det går inte att skriva ut bilder med datumet. • Med ”PMB” kan du skriva ut bilder med datum (sidan 161). • Den här kameran har ingen funktion för att överlagra datum på bilder. Eftersom bilder som tas med kameran innehåller information om datum då de tas kan du emellertid skriva ut bilder med datumet överlagrat om skrivaren eller programmet kan läsa Exif-information. Kontakta tillverkaren av skrivaren eller programmet för information om kompatibilitet med Exif. • Om du skriver ut bilder i en affär, kan de skrivas ut med datum om du ber om det. 184

Övrigt Objektivet är igenimmat. • Kondens har uppstått. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en timme innan du använder den (sidan 190). Meddelandet ”Ställ in område/datum/tid.” tänds när du slår på kameran. • Kameran har legat oanvänd ett tag med svagt batteripaket eller inget batteripaket alls. Ladda upp batteripaketet och ställ in datumet igen (sidorna 26, 190). Om datuminställningen försvinner varje gång du laddar batteripaketet, kontaktar du din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverksstad. Antalet lagringsbara bilder sjunker inte alls, eller sjunker med två bilder i taget. • Detta beror på att kompressionsgraden och upplösningen efter kompressionen ändras olika mycket för olika JPEG-bilder (sidan 141). Inställningarna har återställts trots att du inte utfört någon återställningsmanöver. • Batteripaketet har tagits ut medan strömbrytaren var inställd på ON. Kontrollera alltid att kameran är avstängd och att läsnings-/ skrivningslampan inte lyser när du tar ut batteripaketet (sidorna 13, 18). Kameran fungerar inte som den ska. • Stäng av kameran. Ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om kameran är varm tar du ur batteripaketet och låter den svalna innan du provar dessa åtgärder. • Om du använder en nätadapter (säljs separat) så koppla loss nätkontakt. Anslut nätkontakten och slå på kameran igen. Om kameran inte fungerar efter dessa åtgärder skall du kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Övrigt De fem strecken i SteadyShot-skalan blinkar. • SteadyShot-funktionen fungerar inte. Det går att fortsätta att ta bilder men SteadyShot-funktionen kommer inte att fungera. Stäng av kameran och slå på den igen. Om SteadyShot-skalan fortsätter att blinka så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. 185