Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sätta i

Sätta i batteripaketet/minneskortet (säljs separat) 1 Skjut spärren för att öppna locket och öppna locket. 2 Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går. Spärr 3 Sätt i ett minneskort. • Placera minneskortet med det avfasade hörnet enligt bilden och tryck in minneskortet tills det klickar. Kontrollera att det avfasade hörnet är vänt åt rätt håll. 4 Stäng locket. 18

Tillgängliga minneskort • Endast ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, SDminneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kan användas med denna kamera. Ett MultiMediaCard kan inte användas med denna kamera. Korrekt funktion kan emellertid inte garanteras för alla minneskortsfunktioner. • ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo” benämns ”Memory Stick PRO Duo” och ”SD”-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort benämns ”SD-kort” i denna Handledning. • För inspelning av filmer rekommenderas att du använder följande minneskort. – (Mark2) (”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)) – (”Memory Stick PRO-HG Duo”) – SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort (Klass 4 eller mer) • Bilder inspelade på ett SDXC-minneskort kan inte importeras till eller spelas på datorer eller AV-enheter som inte är kompatibla med exFAT. Kontrollera att enheten är kompatibel med exFAT innan du ansluter den till kameran. Om du ansluter kameran till en inkompatibel enhet uppmanas du att formatera kortet. Formatera aldrig kortet när du får denna uppmaning eftersom det kommer att radera alla data på kortet. (exFAT är filsystemet som används på SDXC-minneskort.) Förbereda kameran För att ta ut batteripaketet Stäng av kameran och skjut spärren i pilens riktning. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet. Spärr 19