Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

ilddata kan bli skadade

ilddata kan bli skadade eller gå förlorade. • Rengör blixtens yta före användningen. Hettan när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta, så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut. • Håll kameran, medföljande tillbehör osv. utom räckhåll för barn. Ett minneskort osv. kan sväljas. Om det skulle inträffa så kontakta genast läkare. 192

AVCHD-format AVCHD-formatet är ett HD-format för digitala videokameror som används för att spela in en HD-signal (High Definition) antingen med 1080i-specifikationen* 1 eller 720pspecifikationen* 2 med teknik för effektiv datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet är anpassats för att komprimera videodata och Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet används för att komprimera ljuddata. Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet går det att komprimera bilder med högre effektivitet än med konventionella bildkomprimeringsformat. Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan en HD-signal som tagits med en digital videokamera spelas in på 8 cm DVD-skivor, hårddiskar, flashminnen, minneskort etc. *1 1080i-specifikation En HD-specifikation som utnyttjar 1 080 effektiva avsökningslinjer och radsprångsystemet. *2 720p-specifikation En HD-specifikation som utnyttjar 720 effektiva avsökningslinjer och radsprångsystemet. *3 Data inspelade i något annat AVCHD-format än de som nämns ovan kan inte spelas upp med kameran. Spela in och spela upp på din kamera Baserat på AVCHD-formatet spelar kameran in med den HD-kvalitet (High Definition) som nämns nedan. Video signal* 3 : 1080 60i-kompatibel enhet MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i 1080 50i-kompatibel enhet MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i Ljudsignaler: Dolby Digital 2ch Lagringsmedium: Minneskort Övrigt 193