Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Avlägsna ett minneskort

Avlägsna ett minneskort Kontrollera att läsnings/- skrivningslampan inte lyser, öppna därefter locket och tryck in minneskortet en gång. Läsnings/skrivningslampa Kontrollera den återstående batterinivån Kontrollera nivån med följande indikatorer och procentindikatorer som visas på skärmen. Batterinivå Hög ”Batteriet slut.” Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket? Ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket är ett litiumjonbatteripaket som har funktioner för utbyte av information gällande kamerans användningsförhållanden. När du använder ”InfoLITHIUM”-batteripaket visas den återstående batteritiden i procent enligt kamerans användningsförhållanden. • Den visade nivån är eventuellt inte rätt under vissa förhållanden. • Utsätt inte batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt. • Lämna inte batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i en bil eller under direkt solljus. Låg Det går inte längre att ta bilder. Att observera beträffande användning av batteripaketet 20

Effektiv användning av batteripaketet • Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur. Det betyder att batteripaketet har kortare användningstid på kalla ställen och att hastigheten vid kontinuerlig tagning blir långsammare. Vi rekommenderar att du lägger batteripaketet i en ficka nära kroppen för att värma upp det, och väntar med att sätta i det i kameran tills precis innan tagningen. • Batteripaketet tar slut snabbt om du använder blixten ofta, använder kontinuerlig tagning ofta eller sätter på och stänger av kameran ofta. Batteripaketets livslängd • Batteripaketets livslängd är begränsad. Batteripaketets kapacitet sjunker både efter hand som det används och med tiden. Om batteripaketets användningstid börjar bli avsevärt kortare beror det förmodligen på att det är förbrukat. Köp ett nytt batteripaket. • Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och användningsförhållandena för respektive batteripaket. Förbereda kameran Förvaring av batteripaketet Även om batteripaketet inte ska användas på länge så skall du för att förlänga dess livslängd ta fram det en gång om året och ladda upp det och sedan använda upp hela laddningen i kameran innan du stoppar undan det igen på ett torrt, svalt ställe. Att observera vid användning av minneskort • Undvik att stöta till, böja eller tappa minneskortet. • Undvik att använda eller förvara minneskortet på följande platser: – Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i direkt solljus. – Platser med direkt solljus. – På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen. • Det kan hända att minneskortet är varmt precis efter att det har använts en längre tid. Var försiktig när du tar i det. • När läsnings-/skrivningslampan lyser skall du aldrig ta ut minneskortet eller batteripaketet, eller stänga av kameran. Data kan förstöras. • Data kan skadas om minneskortet placeras i närheten av en kraftig magnet eller om minneskortet används i en omgivning där det kan 21