Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Montera ett objektiv 1

Montera ett objektiv 1 Ta av husskyddet från kameran och förpackningslocket från objektivets baksida. • Vid byte av objektiv skall objektivet hållas borta från dammiga ställen så att det inte kommer in damm eller skräp i kameran. Husskydd Förpackningslock 2 Sätt på objektivet genom att passa ihop de orange indexmärkena på objektivet och kameran. Orange indexmärken 3 Vrid objektivet medurs tills det klickar till i låst läge. • Kontrollera att du sätter på objektivet rakt. Obs! • Tryck inte på objektivfrigöringsknappen när du sätter på ett objektiv. • Ta inte i för hårt när du sätter på ett objektiv. • Objektiv med e-fattning är inte kompatibla med denna kamera. • När du använder ett objektiv som har ett stativfäste ska du fästa objektivet på stativet med hjälp av stativfästet för att hjälpa till att balansera objektivets vikt. 24

Avlägsna objektivet 1 Tryck in objektivfrigöringsknappen så långt det går och vrid objektivet moturs tills det stannar. Objektivfrigöringsknapp 2 Sätt på förpackningslocket på objektivet och husskyddet på kameran. • Avlägsna dammet från skydden innan du sätter på dem. • Det medföljer inte ett bakre objektivlock med objektivsatsen DT 18–55 mm F3,5– 5,6 SAM. För att förvara objektivet utan att ha det monterat på kameran, köp Bakre objektivlock ALC-R55. Förbereda kameran Att observera vid byte av objektiv Om det kommer in damm eller skräp i kameran när du byter objektiv och det hamnar på bildsensorns yta (den del av kameran som fungerar som film) kan det komma med i bilderna beroende på tagningsförhållandena. Denna kamera är försedd med en dammskyddsfunktion för att förhindra att det kommer damm på bildsensorn. Ta dock snabbt bort objektivet från dammiga ställen när du sätter på eller tar av ett objektiv. Om det kommer damm eller skräp på bildsensorn Rengör bildsensorn genom att använda [Rengöringsläge] i Inställningsmenyn (sidan 34). 25