Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Kontrollering av antalet

Kontrollering av antalet lagringsbara bilder När du sätter in ett minneskort i kameran och ställer strömbrytaren på ON visas antalet bilder som går att lagra (med de nuvarande inställningarna) på skärmen. Obs! • När ”0” (antalet bilder som kan sparas) blinkar gult, är minneskortet fullt. Sätt i ett annat minneskort, eller radera bilder på det nuvarande minneskortet (sidan 130). • När ”NO CARD” (antalet bilder som kan sparas) blinkar gult, innebär det att inget minneskort har satts i. Sätt i ett minneskort. Antalet bilder som går att sparas på ett minneskort Tabellen anger ungefär hur många bilder som går att lagra på ett minneskort som formaterats i den här kameran. Värdena definieras med hjälp av Sony standardminneskort för testning. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena och typen av minneskort som används. Bild: Storlek: L 16M (SLT-A55/A55V)/L 14M (SLT-A33) Bild: Bildformat: 3:2* ”Memory Stick PRO Duo” SLT-A55/A55V (Antal: bilder) Kapacitet Storlek 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 386 781 1587 3239 6406 Fin 270 548 1116 2279 4510 RAW & JPEG 74 154 319 657 1304 RAW 106 220 452 928 1840 30

SLT-A33 (Antal: bilder) Kapacitet Storlek 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 433 875 1778 3626 7172 Fin 305 618 1258 2569 5083 RAW & JPEG 84 176 362 745 1478 RAW 122 251 514 1054 2089 * När [Bild: Bildformat] är inställt på [16:9] kan du lagra mer bilder än vad som anges i tabellen ovan (förutom när [RAW] är valt). Antalet bilder som går att lagra när batteripaket används Det ungefärliga antalet bilder som går att lagra är det följande när kameran används med ett fullt uppladdat batteripaket (medföljer). Observera att det faktiska antalet bilder kan bli lägre än vad som anges beroende på användningsförhållandena. Förbereda kameran Med blixten SLT-A55 SLT-A55V SLT-A33 LCD-skärmläge Ca. 390 bilder Ca. 380 bilder Ca. 340 bilder Sökarläge Ca. 350 bilder Ca. 330 bilder Ca. 270 bilder Utan blixten SLT-A55 SLT-A55V SLT-A33 LCD-skärmläge Ca. 450 bilder Ca. 430 bilder Ca. 380 bilder Sökarläge Ca. 380 bilder Ca. 370 bilder Ca. 290 bilder • Vid kalkylerandet av antalet utgår man ifrån ett fullt uppladdat batteripaket och följande omständigheter: – Temperaturen i omgivningen är 25°C. – Användning av batteripaketet som har laddats en timme efter att CHARGE-lampan släcks. – Använda Sony ”Memory Stick PRO Duo” (säljs separat). – [Bild: Kvalitet] är inställd på [Fin]. – [Autofokusläge] är inställd på [Automatisk AF]. – Tagning av en bild var 30:e sekund. – Kameran slås på och stängs av en gång per tio bilder. 31