Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

– [GPS På/Av] är

– [GPS På/Av] är inställd på [På]. • Beträffande antalet bilder du kan ta när blixten används: – Blixten utlöses för varannan bild. – Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 32

Rengöring Rengöring av kamerahuset • Rör aldrig vid några delar inuti kameran, objektivkontakterna eller spegeln. Om det kommer damm på spegeln eller runtomkring den kan det påverka bilderna eller kamerans prestanda. Blås bort eventuellt damm med en tillgänglig blåsborste.* För mer information om rengöring av bildsensorn, se nästa sida. * Använd inte en sprutborste. Det kan leda till fel på kameran. • Rengör kamerans yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan av den med en torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller höljet. – Kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångsdukar, insektsmedel, solskyddsmedel osv. – Rör inte vid kameran om du har något av ovanstående på händerna. – Låt inte kameran ha kontakt med gummi eller vinyl under längre tid. Förbereda kameran Rengöring av objektivet • Använd inga rengöringslösningar som innehåller organiska lösningsmedel som thinner eller bensin. • Använd en blåsare för att avlägsna damm från linsytan. Om smutsen är svår att få bort så torka av den med en mjuk duk eller en pappersnäsduk som fuktats med linsrengöringsvätska. Torka i ett spiralmönster från mitten och ut mot kanten. Spruta inte linsrengöringsvätska direkt på linsytan. 33