Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Rengöring av

Rengöring av bildsensorn Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det hamnar på bildsensorn (den del som fungerar som film) kan det komma med på bilderna som tas, beroende på tagningsförhållandena. Rengör bildsensorn genom att följa stegen nedan om det kommer damm på den. Obs! • Rengöringen kan inte användas när batterinivån är 50 % eller lägre. • Kameran börjar pipa om batteripaketet börjar bli urladdat under rengöringen. Stoppa omedelbart rengöringen och stäng av kameran. Vi rekommenderar att du använder en AC-PW20-nätadapter (säljs separat). • Avsluta rengöringen så kvickt som möjligt. • Använd inte en sprejblåsare eftersom det då kan spridas omkring vattendroppar inuti kamerahuset. Rengöra bildsensorn automatiskt med hjälp av kamerans rengöringsläge 1 Kontrollera att batteriet är fullt uppladdat (sidan 20). 2 Tryck på MENU-knappen och välj 2 med b/B på kontrollknappen. MENU-knapp 3 Välj [Rengöringsläge] med v/V och tryck sedan på kontrollknappens mitt. 4 Välj [Enter] med v och tryck på kontrollknappens mitt. Bildsensorn vibrerar en kort stund och tar bort damm från sensorn. 34

5 Stäng av kameran. Rengöra bildsensorn med hjälp av en blåsare Rengör bildsensorn med hjälp av en blåsare om ytterligare rengöring behövs efter att rengöringsläget använts. 1 Utför rengöringsåtgärderna som beskrivs i steg 1 till 4 av ”Rengöra bildsensorn automatiskt med hjälp av kamerans rengöringsläge”. 2 Ta av objektivet (sidan 25). 3 Tryck på V-markeringen på spegellåsspaken med ett finger för att lyfta upp spegeln. • Var försiktig så att du inte vidrör spegelns yta. Förbereda kameran Spegellåsspak 4 Blås bort allt damm från bildsensorns yta och området runtomkring med en blåsare. • Vidrör inte bildsensorn med blåsarens spets och för inte in blåsarens spets i utrymmet innanför fattningen. • Håll kameran vänd nedåt för att förhindra att dammet kommer in i kameran igen. Avsluta rengöringen så kvickt som möjligt. • Rengör även spegelns baksida med hjälp av en blåsare. 35