Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Välj visningssätt för

Välj visningssätt för tagningsinformationen (DISP) Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlar tagningsinformationen enligt följande. Statusen för visningen i sökaren ändras enligt följande (”Visning av tagningsinformation” (För Live View) hoppas över). Du kan växla visningen i sökaren separat från visningen på LCDskärmen. Grafisk visning Visning av tagningsinformation (För Live View) Ingen visning av tagningsinformation Visning av digital nivåmätare Digital nivåmätare Den digitala nivåmätaren i den här kameran Den digitala nivåmätaren indikerar om kameran är vågrät både i horisontal riktning och i riktning fram-bak. När kameran är vågrät i båda riktningarna blir indikatorn grön. Horisontal riktning Riktning fram-bak Obs! • Felet för den digitala nivåmätaren blir större om du lutar kameran för mycket framåt eller bakåt. • En lutning på ±1° kan visas även om kameran är nästan vågrät. 38

Tagningsinformation (För sökare) Du kan växla ”Visning av tagningsinformation” på LCD-skärmen till en skärm som är lämplig för tagning när du tittar i sökaren. Skärmen i sökaren är för Live View. MENU-knapp t 2 t [Visa tagningsdata] t [För sökare] Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlar skärmen enligt följande. Grafisk visning Visning av tagningsinformation (För sökare) Ingen visning av tagningsinformation Visning av digital nivåmätare Innan du börjar använda kameran 39