Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Tagningsinformation

Tagningsinformation (För sökare) Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används. I AUTO, AUTO+ eller scenläge Vid kontinuerlig tagning prioritet AE/ P/A/S/M-läge A Indikator P A S M Betydelse Exponeringsläge (57 – 78) • (SLT-A55/A55V)/ (SLT-A33) Indikator Betydelse Ingen ljudinspelning för filmer (81) GPS trianguleringsstatus (136) (endast SLT-A55V) Minneskort (18) 100 Återstående antal lagringsbara bilder (30) Upplösning för stillbilder (139)/Aspekt för stillbilder (141) Bildkvalitet för stillbilder (141) B Indikator Betydelse Blixtläge (94)/ Rödögereducering (96) Matningsläge (114) 42 Upplösning för filmer (140) 100% Återstående batteritid (20) Skärpeinställningsläge (86) Ansiktsavkänning (91)

Indikator Betydelse Leendeavkänning (92) AF-område (87) AWB 7500K G9 ISO-känslighet (104) Vitbalans (Auto, Förinställd, Specialinställd, Färgtemperatur, Färgfilter) (110) Optimering av dynamikomfånget (105)/ Auto HDR (106) Kreativa inställningar (108) Mätmetod (103) Exponeringskompensation (99)/Manuellt uppmätt (76) Blixtkompensering (101) EV-skala (76, 117) Innan du börjar använda kameran C Indikator Betydelse 1/125 Slutartid (73) F2.8 Bländare (70) +1.0 Exponering (99) AE-lås (98) SteadyShot (55) 43