Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Funktionerna som väljs

Funktionerna som väljs med Fn (Funktion)-knappen Scenval (61) Panoreringstagning (64) Matningsläge (114) Blixtläge (94) Autofokusläge (86) AF-område (87) Ansiktsavkänning (91) Leendeavkänning (92) ISO (104) Mätmetod (103) Blixtkompensering (101) Vitbalans (110) DRO/Auto HDR (105) Kreativa inst. (108) Väljer ett lämpligt läge från förinställningarna för scenval för att passa tagningsförhållandena. Växlar mellan panoreringstagning och 3D-panoreringstagning. Ställer in tagningsläget för tagning av enstaka bilder, kontinuerlig tagning, tagning med självutlösare, gaffling etc. Ställer in blixtläget på autoblixt, fyllnadsblixt, blixt av etc. Väljer skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse. Väljer skärpeinställningsområde. Tar automatiskt bilder av människor ansikten med optimal skärpeinställning och exponering. Kameran tar en bild när ett leende känns av. Ställer in ljuskänsligheten. Ju större nummer, desto kortare slutartid. Väljer metoden för att mäta ljusstyrkan. Justerar blixtens intensitet. riktningen + ökar motivets ljusstyrka och riktningen - gör motivet mörkare. Justerar bildernas färgton. Kompenserar ljusstyrkan och kontrasten automatiskt. Väljer önskad bildbearbetning. 46

Funktionerna som väljs med MENU-knappen Du kan ställa in grundläggande inställningar för hela kameran eller verkställa funktioner såsom fotografering, uppspelning eller andra åtgärder. Tryck på MENU-knappen, välj önskad sida med b/B på kontrollknappen, och välj önskat alternativ med v/V. Tagningsmenyn Bild: Storlek (139) Bild: Bildformat (141) Bild: Kvalitet (141) Film: Filformat (80) Film: Storlek (140) Film: Ljudinspelning (81) SteadyShot (55) Väljer storleken för stillbilder. Väljer aspekten för stillbilder. Ställer in bildkvalitén för stillbilder. Väljer filmfilsformat. Väljer storleken för den inspelade filmen. Ställer in om ljud ska spelas in när man spelar in en film. Ställer in SteadyShot. Innan du börjar använda kameran 47