Views
2 weeks ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Panorama: Storlek (140)

Panorama: Storlek (140) Panorama: Riktning (66) 3D-pan.: bildstorlek (140) 3D-pan.: riktning (66) Blixtstyrning (102) AF-belysning (96) Färgrymd (109) Väljer upplösningen för panoramabilder. Ställer in tagningsriktningen för panoramabilder. Väljer upplösningen för 3D-bilder. Ställer in tagningsriktningen för 3D-bilder. Ställer in metoden för att fastställa blixtens intensitet. Ställer in AF-lampan som lyser upp mörka scener för att underlätta skärpeinställningen. Ändrar omfånget av färger som kan återskapas. Långexp.brusred (147) Hög-ISO brusred (147) Ställer in brusreduceringsbearbetning för bilder i vilka slutartiden blir 1 sekund eller längre Ställer in brusreduceringsbearbetning för tagning med hög känslighet. 48

Anpassningsmenyn Eye-Start AF (37) FINDER/LCD-inställn (152) AEL-knapp (148) Håll fokus-knappen (148) Ställer in om autofokusfunktionen ska användas när du tittar igenom sökaren. Ställer in metoden för att växla mellan sökaren och LCD-skärmen. Ställer in hur AE-låsknappen ska fungera för att låsa exponeringen under tagning. Ställer in hur håll-fokusknappen på objektivet ska fungera. Fokusförstoring (148) Ställer in om (Radera)-knappen ska tilldelas funktioner som används med fokusförstoringsfunktionen. Rödögereducering (96) Utl.utan obj. (149) Minskar fenomenet med röda ögon vid användning av blixten. Ställer in om slutaren kan öppnas när objektivet inte är monterat. Innan du börjar använda kameran Rutnät (152) Histogram (100) Visa tagningsdata (39) Snabbgranskning (152) Auto+ Kont.matning (60) Auto+ Bildextrah. (60) Ställer in visning av ett rutnät för att kunna rikta in mot en strukturell kontur. Ställer in om histogram ska visas när man växlar skärmvisningen. Väljer statusen för visningen av tagningsinformation på LCD-skärmen, antingen [För Live View] eller [För sökare]. Visar bilden efter tagningen. Ställer in snabbgranskning. Ställer in om bilder ska tas kontinuerligt i AUTO+läge. Ställer in om alla bilder som togs kontinuerligt i AUTO+-läget ska sparas. 49