Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Uppspelningsmenyn Radera

Uppspelningsmenyn Radera (130) Stillbilds-/filmval (120) Bildspel (123) Indexvisning (123) 3D-visning (133) Skydda (129) Markera utskrift (170) Raderar bilder. Växlar mellan skärmen för visning av stillbilder och skärmen för filmuppspelning. Visar ett bildspel. Visar bildlistan. Spelar upp 3D-bilder med hjälp av en 3D-kompatibel TV ansluten till kameran. Skyddar eller avbryter skyddet för en bild. Specificerar eller avspecificerar bilder för DPOF. Volyminställning (120) Välj mapp (119) Välj datum (121) Uppspelningsskärm (119) Ställer in volymen för filmuppspelning. Ändrar mappen för bilder att spela upp. Visar bilder från ett annat datum. Ställer in hur en bild inspelad i porträttläge spelas upp. 50

Minneskortverktygsmenyn Formatera (144) Filnummer (143) Mappnamnsformat (143) Välj lagringsmapp (144) Ny mapp (144) Återställ bilddatabas (145) Visa kortutrymme (145) Klockinställningsmenyn Formaterar minneskortet. Ställer in metoden som används för att tilldela filnummer till stillbilder och filmer. Ställer in mappformat för stillbilder. Ändrar den valda mappen för att lagra stillbilder. Skapar en ny mapp för att lagra stillbilder och filmer. Återställer bilddatabasfilen för filmer och aktiverar inspelning och uppspelning. Visar återstående inspelningstid för filmer och antalet stillbilder som kan spelas in på minneskortet. Innan du börjar använda kameran Datum/klockinst (26) Områdesinställning (27) Ställer in datum, tid och sommartid. Ställer in användningsplatsen. 51