Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Obs! • Det kan hända

Obs! • Det kan hända att SteadyShot-funktionen inte fungerar ordentligt när kameran precis har slagits på, precis efter att du har riktat kameran mot ett motiv eller om du trycker ner avtryckaren helt utan att först stanna halvvägs. Användning av stativ Vi rekommenderar att du monterar kameran på ett stativ i följande fall. • Vid tagning utan blixt under mörka förhållanden. • Vid tagning med långsamma slutartider, som är vanliga vid nattagningar. • Vid tagning av närbild, t.ex. vid makrotagning. • Vid tagning med teleobjektiv. Obs! • Inaktivera SteadyShot-funktionen vid användning av stativ, eftersom det finns risk för problem med SteadyShot-funktionen. 56

Tagning med autoinställning Automatisk tagning med lämpliga inställningar I ”AUTO”-läget är det lätt att ta bilder av vilket motiv som helst under alla förhållanden eftersom kameran gör lämpliga bedömningar av situationen för att justera inställningarna. Välj när du tar bilder på en plats där användningen av blixt är begränsad. 1 Ställ in lägesratten på eller (Blixt av). eller Bildtagning 2 Justera LCD-skärmen till en vinkel där du ser bilden bra och håll kameran. 3 Överlagra AF-området på önskat motiv. • Om indikatorn (varning för kameraskakning) blinkar, ska du vara försiktig och hålla kameran stadigt eller använda ett stativ när du tar bilden. 4 När du använder ett zoomobjektiv så vrid på zoomringen innan du komponerar bilden. Indikatorn (varning för kameraskakning) AF-område Zoomring 57