Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Ställa in kontinuerlig

Ställa in kontinuerlig tagning MENU-knapp t inställning 2 t [Auto+ Kont.matning] t Välj önskad Välja lagringsmetod som ska användas för inspelade bilder Vid kontinuerlig tagning kan du välja en lagringsmetod som låter kameran antingen spara en lämplig bild från de kontinuerligt tagna bilderna eller att spara alla bilderna. MENU-knapp t inställning 2 t [Auto+ Bildextrah.] t Välj önskad Obs! • Även när du ställer in [Auto+ Bildextrah.] på [Av] med [Handskymning] vald från identifierat motivläge, sparas en kombinerad bild. • Nummer för bilder som inte sparats hoppas över när bilderna extraheras. 60

Tagning med en lämplig inställning för motivet Genom att välja rätt läge för motivet eller tagningsförhållandena kan du ta en bild med en för motivet lämplig inställning. När du vrider lägesratten, visas förklaringen av det valda läget och tagningsmetoder på skärmen (Visn. Hjälpguide). Tagning med förinställda inställningar enligt scenen (scenval) Detta läge lämpar sig för z Tagning med förinställda inställningar enligt scenen Bildtagning 1 Ställ in lägesratten på (Scenval). 2 Tryck på kontrollknappens mitt. 3 Välj önskat läge med v/V och tryck sedan på kontrollknappens mitt. • Tryck på Fn-knappen och välj därefter en annan scen om du vill ändra scenen. 61