Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Ta panoramabilder

Ta panoramabilder (Panoreringstagning) Detta läge lämpar sig för z Tagning av vidsträckta landskap eller höga byggnader med dynamisk sammansättning. 1 Ställ in lägesratten på (Panoreringstagning). 2 Tryck på kontrollknappens mitt. 3 Välj [Panorering] med v/V och tryck sedan på kontrollknappens mitt. • För att välja [3D-panorering], trycker du på Fn-knappen och väljer det därefter. 4 Rikta kameran mot motivets kant och tryck därefter ner avtryckaren halvvägs för att justera skärpan. Denna del kommer inte att tas 5 Tryck ner avtryckaren helt. 64

6 Panorera eller vinkla kameran till slutet enligt den vägledande indikatorn på skärmen. Vägledande indikator Obs! • Om du inte kan panorera eller vinkla kameran över hela motivet inom den givna tiden, visas ett grått område i den komponerade bilden. Om detta inträffar ska du flytta kameran snabbt för att ta en komplett panoramabild. • Eftersom flera bilder sammanfogas tas den sammanfogade delen inte jämnt. Under tagning ska du inte vinkla kameran bakåt och framåt, eller åt höger och vänster när du panorerar kameran framför dig. • Under förhållanden med dålig belysning kan panoramabilder bli suddiga eller inte lagras alls. • Under belysning som flimrar, t.ex. lysrörsbelysning, är ljusstyrkan eller färgerna för den kombinerade bilden inte alltid samma. • Om bilden efter hela panoreringsvinkeln skiljer sig skiljer sig väldigt mycket från vinkeln där du låste skärpeinställning och exponering med AE/AF-lås i avseende på ljusstyrka, färg och skärpeinställning, blir tagningen inte framgångsrik. Om detta inträffar ska du ändra låsningsvinkeln och ta bilden igen. • [Panorering] är inte lämpligt vid tagning av: – Motiv som förflyttar sig. – Motiv som är för nära kameran. – Motiv med ett repeterande mönster som tegelplattor och motiv med lite kontrast som himmel, sandstränder eller gräsmattor. – Motiv med konstanta förändringar som vågor eller vattenfall. – Motiv som innefattar solen eller elljus etc. som är mycket ljusare än omgivningen. • [Panorering]-inspelning kan avbrytas i följande situationer: – Du panorerar eller vinklar kameran för snabbt eller långsamt. – Det förekommer för mycket kameraskakningar. • Kameran fortsätter att ta bilder under [Panorering]-tagning och slutaren fortsätter att klicka till slutet av tagningen. Bildtagning 65