Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Tagning av bild på det

Tagning av bild på det sätt som du vill (exponeringsläge) Med en Digitalkamera med utbytbart objektiv kan du justera slutartiden (hur länge slutaren är öppen) och bländaren (det skarpa området i bilden: skärpedjupet) för att njuta av en variation av fotografiska återgivningar. Justerandet av slutartiden och bländaren skapar inte enbart fotografiska effekter av rörelse och skärpa, det inverkar också på bildens ljusstyrka i och med kontrollerandet av mängden exponering (mängden ljus som kommer in i kameran), vilket är den viktigaste faktorn vid tagning av bilder. Ändring av bildens ljusstyrka genom mängden exponering Mängden exponering låg hög När snabb slutartid används, öppnar kameran slutaren för en kortare tid. Detta innebär kortare tid för kameran att ta in ljus, vilket leder till en mörkare bild. För att ta en ljusare bild kan du öppna bländaren (hålet genom vilket ljuset passerar) en aning, så att du kan justera mängden ljus som kameran tar in åt gången. Bildens ljusstyrka som justeras genom slutartid och bländare kallas ”exponering”. I detta avsnitt visar vi hur du kan justera exponeringen och njuta av en variation av fotografiska återgivningar genom att använda rörelse, skärpa och ljus. 68

Tagning i autoprogramläge Detta läge lämpar sig för z Användning av automatisk exponering medan du behåller specialinställningarna för ISO-känslighet, Kreativa inställningar, Optimering av dynamikomfånget o.s.v. 1 Ställ in lägesratten på P. 2 Ställ in de önskade inställningarna för tagningsfunktionerna (sidorna 83 till 118). • Tryck på -knappen för att avfyra blixten. Bildtagning 3 Justera skärpan och ta bilden. 69