Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Tagning med kontroll

Tagning med kontroll över bakgrundens suddighet (bländarprioritet) Detta läge lämpar sig för z Ställ motivet i skärpa och gör allt framför och bakom motivet suddigt. När bländaren öppnas begränsas området som är i skärpa. (Skärpedjupet minskar.) z Fånga djupet av landskapet. När bländaren begränsas blir området som är i skärpa större. (Skärpedjupet ökar.) 1 Ställ in lägesratten på A. 70

2 Välj bländarvärde (F-tal) med styrratten. • Lägre F-tal: Motivets förgrund och bakgrund blir suddiga. Högre F-tal: Motivet och dess förgrund och bakgrund är i skärpa. • Du kan inte i kontrollera hur suddig bilden är på LCD-skärmen eller i sökaren. Kontrollera den tagna bilden och justera bländaren. 3 Justera skärpan och ta bilden. Slutartiden justeras automatiskt för rätt exponering. • När kameran bedömer att den inte kan nå lämplig exponering med det valda bländarvärdet så blinkar slutartiden. I dylika fall skall du justera om bländaren. Slutartid Bländare (F-tal) Bildtagning Tagningsteknik • Slutartiden kan bli längre beroende på bländarvärdet. När slutartiden blir längre skall du använda ett stativ. • För att göra bakgrunden ännu suddigare skall du använda ett teleobjektiv eller ett objektiv med ett mindre bländarvärde (ljusobjektiv). • Du kan kontrollera ungefär hur suddig bilden kommer att bli innan du tar den med hjälp av förhandsgranskningsknappen. Obs! • Tryck på -knappen när du fotograferar med blixten. Blixtområdet varierar emellertid beroende på bländarvärdet. När du tar en bild med blixt skall du kontrollera blixtområdet (sidan 96). 71