Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

2 Ställ in slutartiden

2 Ställ in slutartiden med styrratten. Slutartid 3 Justera skärpan och ta bilden. Bländaren justeras automatiskt för rätt exponering. • När kameran bedömer att den inte kan nå lämplig exponering med den valda slutartiden så blinkar bländarvärdet. I dylika fall skall du justera om slutartiden. Bländare (F-tal) Tagningsteknik • När slutartiden blir längre skall du använda ett stativ. • När du tar bilder av en inomhussport skall du välja en högre ISO-känslighet. Obs! • Indikatorn (varning för kameraskakning) tänds inte i slutartidsprioritetsläget. • Ju högre ISO-känslighet, desto mer synligt brus. • Om slutartiden är en sekund eller däröver utförs brusreducering (Långexp.brusred) efter tagningen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår. • Tryck på -knappen när du fotograferar med blixten. När blixten används och man stänger bländaren (högre F-tal) genom att välja en längre slutartid, når blixtljuset inte fram till avlägsna motiv. 74

Tagning med manuellt justerad exponering (manuell exponering) Detta läge lämpar sig för z Tagning av bilder med önskad exponeringsinställning genom att justera både slutartiden och bländaren. 1 Ställ in lägesratten på M. Bildtagning 2 Vrid styrratten för att justera slutartiden, och, medan du håller -knappen intryckt, vrid styrratten för att justera bländaren. -knapp Slutartid Bländare (F-tal) 75