Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

3 Ta bilden efter att

3 Ta bilden efter att exponeringen är inställd. • Kontrollera exponeringsvärdet på EVskalan (Uppmätt manuell*). Mot +: Bilderna blir ljusare. Mot –: Bilderna blir mörkare. Pilen b B visas om den inställda exponeringen är utanför området för EV-skalan. Pilen börjar blinka om skillnaden blir större. * När kameran är i M-läge visar den ett under- eller överkompensationsvärde baserat på korrekt exponering med hjälp av index på exponeringskompensationsindikatorn. Standardvärde Obs! • Indikatorn (varning för kameraskakning) tänds inte i det manuella exponeringsläget. • Om lägesratten står på M är ISO-inställningen [AUTO] ställd på [100]. I M-läget är ISO-inställningen [AUTO] inte tillgänglig. Ställ ISO-känsligheten efter behov (sidan 104). • Tryck på -knappen när du fotograferar med blixten. Blixtområdet varierar emellertid beroende på bländarvärdet. När du tar en bild med blixt skall du kontrollera blixtområdet (sidan 96). Manuell flyttning Du kan ändra kombinationen av slutartid och bländare utan att ändra exponeringen som du ställt in. Vrid styrratten medan du håller AELknappen intryckt för att välja kombinationen av slutartid och bländarvärde. AEL-knapp 76

Tagning av bilder på ljusspår med lång exponering (BULB) Detta läge lämpar sig för z Tagning av bilder på ljusspår, som t.ex. fyrverkerier. z Tagning av stjärnors spår. 1 Ställ in lägesratten på M. Bildtagning 2 Vrid styrratten åt vänster tills [BULB] visas på skärmen. BULB 3 Vrid styrratten medan du håller -knappen nertryckt för att justera bländaren (F-tal). -knapp 77