Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

• Ansiktsavkänningsfunktionen kan inte användas. • När [Visa tagningsdata] är inställd på [För sökare] växlar LCD-skärmen till visning av tagningsinformation vid tillfället när filminspelningen startar. • Ta inte bilder av en stark ljuskälla, t.ex. solen. Kamerans interna mekanism kan skadas. • När du importerar AVCHD-filmer till en dator, använd ”PMB” (sidan 163). • Om du fortsätter att ta bilder under långa perioder stiger kamerans temperatur och bildkvalitén kan försämras. • När -markeringen indikeras, är kamerans temperatur för hög. Stäng av kameran och vänta tills kamerans temperatur sjunker. Om du fortsätter att ta bilder stängs kameran av automatiskt. • Om du använder autofokus under förhållanden med starkt ljus kanske bildens rörelse inte blir jämn (kort slutartid). I sådana fall rekommenderas manuellt skärpeinställningsläge. • När du spelar in en film går det inte att justera bländaren. Ändra filmfilformatet MENU-knapp t AVCHD MP4 1 t [Film: Filformat] t Välj önskat format Detta filformat är lämpligt för att visa jämna video-bilder på en HD-TV. Filmer som tagits med denna kamera spelas in i AVCHDformat, ungefär 60 fält/sek (1080 60i-kompatibla enheter) eller 50 fält/sek (1080 50i-kompatibla enheter), i radsprångläge, med Dolby Digital-ljud, AVCHD-format. • Om du vill kontrollera om kameran är en 1080 60ikompatibel enhet eller en 1080 50i-kompatibel enhet ska du kontrollera om följande markeringen finns på kamerans undersida. 1080 60i-kompatibel enhet: 60i 1080 50i-kompatibel enhet: 50i Detta filformat är lämpligt för att laddas upp på webben, för e-postbilagor eller för att spelas upp på datorer. Filmer som tagits med denna kamera spelas in i MPEG-4- format vid ungefär 30 bildrutor/sek (1080 60i-kompatibla enheter) eller ungefär 25 bildrutor/sek (1080 50i-kompatibla enheter), i progressivt läge, med AAC-ljud, mp4-format. 80

Ljudinspelning När du spelar in filmer kan funktionsljudet från kameran eller objektivet spelas in. Du kan minska bruset från kameran med hjälp av ett stativ och stänga av SteadyShot-funktionen. Du kan även spela in filmer utan ljud. MENU-knapp t 1 t [Film: Ljudinspelning] t [Av] För att ändra upplösningen MENU-knapp t 1 t [Film: Storlek] t Välj önskad upplösning Mer information finns på sidan 140. Tillgänglig inspelningstid för en film Tabellen nedan anger ungefär totala inspelningstider med ett minneskort som formaterats i den här kameran. Bildtagning ”Memory Stick PRO Duo” SLT-A55/A55V SLT-A33 (Enheter: timme : minut : sekund) Kapacitet Filformat/ 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB storlek AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 (Enheter: timme : minut : sekund) Kapacitet Filformat/ 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB storlek AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 81