Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Obs! • Värdena som

Obs! • Värdena som visas är inte kontinuerlig inspelningstid. • Inspelningstiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet som används. • När indikeras, avbryt inspelningen av filmen. Temperaturen inuti kameran har ökat till en oacceptabel nivå. • För mer information om filmuppspelning, se sidan 120. Att observera beträffande kontinuerlig filminspelning • Det kräver mycket ström att spela in högkvalitetsfilm eller ta bilder kontinuerligt med bildsensorn i APS-C-storlek. Om du fortsätter att ta bilder stiger därför temperaturen inuti kameran, speciellt bildsensorn temperatur. I sådana fall stängs kameran av automatiskt eftersom höga temperaturer påverkar bildernas kvalitet och belastar kamerans interna mekanismer. • Nedan anges hur länge kameran kan filma när du startar filmning efter att strömmen varit avstängd ett tag. (Följande värden anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börja spela in tills inspelningen avbryts.) Om du inaktiverar SteadyShotfunktionen under filminspelning går det att spela in under längre tid. SLT-A55/ SLT-A55V • Hur länge du kan filma är beroende av temperaturen och kameraförhållandena innan du börjar spela in. Om du ofta komponerar om bilder eller tar bilder efter att strömmen slagits på stiger temperaturen inuti kameran och den tillgängliga inspelningstiden blir kortare än de värden som indikeras i tabellen ovan. • Om kameran avbryter inspelningen på grund av temperaturen ska du lämna den flera minuter med strömmen avslagen. Starta inspelningen efter att temperaturen inuti kameran sjunker helt. (När du har lämnat kameran 5 till 10 minuter i en rumstemperatur på 30 °C går det att spela in under 3 till 4 minuter.) • Om du observerar följande punkter blir inspelningstiden längre. – Låt inte kameran vara i direkt solljus. – Stäng av kameran när den inte används. – Om möjligt ska du använda ett stativ och inaktivera SteadyShot-funktionen. • Den maximala storleken för en filmfil är cirka 2 GB. När filstorleken är cirka 2 GB, avbryts inspelningen automatiskt om filformatet är MP4, och en ny filmfil skapas automatiskt om filformatet är AVCHD. • Maximal kontinuerlig inspelningstid är 29 minuter. 82 SLT-A33 Omgivningstemperatur [På] SteadyShot [Av] 20°C Cirka 9 minuter Cirka 29 minuter 30°C Cirka 6 minuter Cirka 13 minuter 40°C Cirka 3 minuter Cirka 5 minuter 20°C Cirka 11 minuter Cirka 29 minuter 30°C Cirka 7 minuter Cirka 22 minuter 40°C Cirka 4 minuter Cirka 9 minuter

Användning av tagningsfunktionen Val av skärpeinställningsmetod Det finns två metoder för inställning av skärpa: autofokus och manuell skärpeinställning. Beroende på objektivet varierar metoden att växla mellan autofokus och manuell skärpeinställning. Typ av objektiv Omkopplare att använda Objektivet har en Objektiv (Ställ knapp för skärpeinställningsläge Objektivet har inte Kamera en knapp för skärpeinställningsläge alltid knappen för skärpeinställningsläge på kameran på AF.) Användning av autofokus 1 Ställ knappen för skärpeinställningsläge på kameran på AF. 2 När objektivet har en knapp för skärpeinställningsläge, ställ in den på AF. Växla till autofokus Växla till manuell skärpeinställning Ställ knappen för Ställ knappen för skärpeinställningsläge skärpeinställningsläge på objektivet på AF. på objektivet på MF. Ställ knappen för Ställ knappen för skärpeinställningsläge skärpeinställningsläge på kameran på AF. på kameran på MF. Användning av tagningsfunktionen 83