Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Manuell inställning av

Manuell inställning av skärpan (manuell skärpeinställning) När det är svårt att hitta rätt skärpa i autofokusläge kan du ställa in skärpan manuellt. 1 Ställ knappen för skärpeinställningsläge på objektivet på MF. 2 Om objektivet inte har en knapp för skärpeinställningsläge, ställ in knappen för skärpeinställningsläge på kameran på MF. 3 Vrid på objektivets skärpeinställningsring så att motivet blir så skarpt som möjligt. Skärpeinställningsring Obs! • För motiv för vilka det går att ställa in skärpan i autofokusläget tänds z-indikatorn när skärpan är inställd. När det breda AF-området används, används området i mitten, och när ett lokalt AF-område används, används det område som är valt med kontrollknappen. • Om du använder en telekonverter (säljs separat) etc. går det eventuellt inte att vrida skärpeinställningsringen jämnt. • Man får inte den rätta skärpan i sökaren om dioptern inte är korrekt justerad i sökarläget (sidan 27). 88

Kontrollera skärpeinställningen genom att förstora bilden Det går att kontrollera skärpeinställningen genom att förstora bilden innan den tas. 1 MENU-knapp t 1 t [Fokusförstoring] t [På] 2 Tryck på fokusförstoringsknappen. 3 Tryck en gång till på fokusförstoringsknappen för att förstora bilden och välj den del du vill förstora med v/V/b/B på kontrollknappen. • Varje gång du trycker på fokusförstoringsknappen ändras zoomskalan enligt följande: Fullständig visning t Ca. ×7,5 t Ca. ×15 (SLT- A55/A55V)/Fullständig visningt Ca. ×7 t Ca. ×14 (SLT-A33) Fokusförstoringsknapp Användning av tagningsfunktionen 4 Bekräfta och justera skärpeinställningen • Vrid på objektivets skärpeinställningsring för att justera skärpan i manuellt skärpeinställningsläge. • Om du trycker på AF-knappen i autofokusläge, avbryts Fokusförstoringsfunktionen och autofokus aktiveras. • Fokusförstoringsfunktionen avbryts om avtryckaren trycks ned halvvägs. 89