Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

5 Tryck ner avtryckaren

5 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. • Bilder kan lagras när en bild förstoras, den lagrade bilden är emellertid anpassad för fullständig visning. • Fokusförstoringsfunktionen avbryts efter tagning. 90

Känna av ansikten Användning av ansiktsavkänning Kameran känner av ansikten, justerar fokus, exponering, utför bildbearbetning och justerar blixtinställningarna. Ansiktsavkänningsfunktionen är inställd på [På] i standardinställningen. Ansiktsavkänningsramen När kameran känner av ansikten visas vita ansiktsavkänningsramar. När kameran bedömer att autofokus kan användas, blir ansiktsavkänningsramarna orange. När avtryckaren trycks ned halvvägs blir ansiktsavkänningsramarna gröna. • Om ett ansikte inte är placerat inom AF-området som är tillgängligt när du trycker ner avtryckaren halvvägs, blir AF-området som används för skärpeinställning grönt. • När kameran känner av flera ansikten, väljer den automatiskt ett ansikte som den prioriterar och den ansiktsavkänningsramen blir orange. Ansiktsavkänningsramar (vita) Ansiktsavkänningsramar (orange) Användning av tagningsfunktionen Inaktivera ansiktsavkänningsfunktionen Fn-knapp t (Ansiktsavkänning) t [Av] Tagningsteknik • Komponera bilden så att ansiktsavkänningsramen överlagras på AFområdet. Obs! • Det går inte att använda ansiktsavkänning när exponeringsläget är inställt på Panorering eller kontinuerlig tagning prioritet AE eller under filminspelning. 91