Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Blixtområde Området

Blixtområde Området för den inbyggda blixten varierar beroende på ISO-känsligheten och bländarvärdet. Se följande tabell. Bländare F2.8 F4.0 F5.6 ISOinställn 100 1 – 3,6 m 1 – 2,5 m 1 – 1,8 m 200 1 – 5,1 m 1 – 3,5 m 1 – 2,5 m ing 400 1,4 – 7,1 m 1 – 5 m 1 – 3,6 m 800 2 – 10 m 1,4 – 7,1 m 1 – 5,1 m AF-belysning • AF-belysning fungerar inte när [Autofokusläge] är inställt på (Kontinuerlig AF) eller om motivet är rörligt i (Automatisk AF). ( - eller -indikatorn tänds.) • AF-belysningen fungerar eventuellt inte med brännvidder på 300 mm eller längre. • Om en separat blixt (säljs separat) med AF belysning monteras, används AF-belysningen från den separata blixten. • AF-belysning fungerar inte när [Leendeavkänning] är inställt på [På]. Inaktivering av AF-belysning MENU-knapp t 2 t [AF-belysning] t [Av] Användning av rödögereducering Rödögereduceringen minskar risken för röda ögon i bilden vid blixtfotografering genom att avfyra ett par svaga förblixtar precis innan själva tagningen. MENU-knapp t 1 t [Rödögereducering] t [På] 96

Användning av trådlös blixtfotografering Med en blixt som har funktion för trådlös tagning (säljs separat) kan du ta bilder med blixten utan sladd även när blixten inte är monterad på kameran. Genom att ändra blixtens ställning kan du ta en bild som har en tredimensionell känsla över sig i och med att kontrasten mellan ljus och skugga framhävs på motivet. Se bruksanvisningen som medföljde blixten för själva stegen i tagningen. 1 Fäst den trådlösa blixten på den självlåsande tillbehörsskon och sätt på både kameran och blixten. 2 Fn-knapp t (Blixtläge) t (Trådlös blixt) 3 Ta bort den trådlösa blixten från den självlåsande tillbehörsskon och fäll upp den inbyggda blixten. • Om du provar att avfyra blixten trycker du på AEL-knappen. Obs! • Kameran kan inte trådlöst styra blixtförhållandet. • Stäng av läget för trådlös blixtfotografering när du är klar med den trådlösa tagningen. Om den inbyggda blixten används medan läget för trådlös blixtfotografering fortfarande är påslaget blir blixtexponeringen fel. • Byt kanal på den separata blixten om en annan fotograf också använder en trådlös blixt i närheten, och hans/hennes inbyggda blixt utlöser ditt separata blixtaggregat. Se bruksanvisningen till den separata blixten angående hur man byter kanal på den. Användning av tagningsfunktionen Konfigurering av AEL-knappen När trådlös blixt används rekommenderar vi att du ställer in [AEL-knapp] på [AEL intryckt] i Specialmenyn (sidan 148). 97