Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en datamaskin Skrive ut bilder Annet Indeks Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

 • Page 2 and 3: ADVARSEL! For å redusere brannfare
 • Page 4 and 5: Avfallsinstruksjon vedrørende oppb
 • Page 6 and 7: Om opptak over et lengre tidsrom
 • Page 8 and 9: Bruke opptaksfunksjonen Fotografere
 • Page 10 and 11: Bruke visningsfunksjonen Vise bilde
 • Page 12 and 13: Identifisere deler Nærmere informa
 • Page 14 and 15: T Kontrollknapp Når menyen er slå
 • Page 16 and 17: Lade batteripakken Lad opp NP-FW50
 • Page 18 and 19: Sette inn batteriet/minnekortet (se
 • Page 20 and 21: Ta ut minnekortet Kontroller at til
 • Page 22 and 23: • Vi anbefaler at du tar sikkerhe
 • Page 24 and 25: Sette på et objektiv 1 Ta dekselet
 • Page 26 and 27: Klargjøre kameraet Stille inn dato
 • Page 28 and 29: Bruke medfølgende tilbehør Denne
 • Page 30 and 31: Kontrollere antall bilder som kan t
 • Page 32 and 33: - [GPS på/av] er satt til [På].
 • Page 34 and 35: Rengjøre bildesensoren Hvis det ko
 • Page 36 and 37: 5 Når rengjøringen er ferdig, sen
 • Page 38 and 39: Bytte skjermbilde med opptaksinform
 • Page 40 and 41: Visning av opptaksinformasjon (Graf
 • Page 42 and 43: Visning av opptaksinformasjon (For
 • Page 44 and 45: Velge en funksjon/innstilling Du ka
 • Page 46 and 47: Funksjoner som velges med Fn (funks
 • Page 48 and 49: Panorama: Størrelse (140) Panorama
 • Page 50 and 51: Avspillingsmeny Slett (130) Velg st
 • Page 52 and 53:

  Oppsettmeny LCD-lysstyrke (151) Sti

 • Page 54 and 55:

  Ta bilder uten kamerarystelser Med

 • Page 56 and 57:

  Merknad • SteadyShot-funksjonen v

 • Page 58 and 59:

  5 Trykk lukkerknappen halvveis ned

 • Page 60 and 61:

  Stille inn kontinuerlig opptak MENU

 • Page 62 and 63:

  (Portrett) (Sportsbilder) (Makro) (

 • Page 64 and 65:

  Ta panoramabilder (panoramafotograf

 • Page 66 and 67:

  Tips for panoramafotografering Pano

 • Page 68 and 69:

  Fotografere et motiv slik du vil (e

 • Page 70 and 71:

  Fotografere ved å styre bakgrunnen

 • Page 72 and 73:

  Kontrollere uskarphet i bakgrunnen

 • Page 74 and 75:

  2 Velg lukkerhastigheten med kontro

 • Page 76 and 77:

  3 Fotografer motivet når eksponeri

 • Page 78 and 79:

  4 Trykk lukkerknappen halvveis ned

 • Page 80 and 81:

  • Ikke gjør opptak av en kraftig

 • Page 82 and 83:

  Om kontinuerlig filmopptak • Det

 • Page 84 and 85:

  3 Trykk lukkerknappen halvveis ned

 • Page 86 and 87:

  Velge den fokuseringsmetoden som pa

 • Page 88 and 89:

  Justere fokuset manuelt (manuelt fo

 • Page 90 and 91:

  5 Trykk lukkerknappen helt ned for

 • Page 92 and 93:

  • Opptil åtte ansikter kan gjenk

 • Page 94 and 95:

  Bruke blitsen Blitsen gjør at du k

 • Page 96 and 97:

  Blitsavstand Rekkevidden for den in

 • Page 98 and 99:

  Justere lysstyrken for motivet (eks

 • Page 100 and 101:

  1 Trykk på -knappen. -knapp 2 Just

 • Page 102 and 103:

  Fn-knapp t Mot +: Øker blitsstyrke

 • Page 104 and 105:

  Stille inn ISO Lysfølsomhet uttryk

 • Page 106 and 107:

  Merknader • Innstillingen fastset

 • Page 108 and 109:

  Bildebehandling Velge ønsket bilde

 • Page 110 and 111:

  Justere fargetonene (hvitbalanse) F

 • Page 112 and 113:

  5500K* 1 (Fargetemp.) Stiller inn h

 • Page 114 and 115:

  Velge bruksmodus Dette kameraet har

 • Page 116 and 117:

  2 Juster fokus, og fotografer motiv

 • Page 118 and 119:

  2 Juster fokus, og fotografer motiv

 • Page 120 and 121:

  Rulle gjennom panoramabilder Velg e

 • Page 122 and 123:

  Forstørre bilder Et stillbilde kan

 • Page 124 and 125:

  Spille av film Du kan ikke spille a

 • Page 126 and 127:

  B Ikon N35° 37’ 32” W139° 44

 • Page 128 and 129:

  Ikon Indikasjon Dynamisk områdeopt

 • Page 130 and 131:

  Slette bilder (Slett) Når du har s

 • Page 132 and 133:

  Vise bilder på en TV-skjerm For å

 • Page 134 and 135:

  Bruke "BRAVIA" Sync Hvis du kobler

 • Page 136 and 137:

  Endre oppsettet GPS-innstilling (ku

 • Page 138 and 139:

  Korrigere klokkeslett automatisk Ka

 • Page 140 and 141:

  Merknad • Når du velger et RAW-b

 • Page 142 and 143:

  Merknader • Dette elementet kan i

 • Page 144 and 145:

  Opprette en ny mappe Du kan opprett

 • Page 146 and 147:

  Merknader • Før du bruker et Eye

 • Page 148 and 149:

  Endre funksjonene til knappene Endr

 • Page 150 and 151:

  Merknad • Korrekt måling oppnås

 • Page 152 and 153:

  Stille inn hvor lenge bildet vises

 • Page 154 and 155:

  Tilbakestille kameraets standardinn

 • Page 156 and 157:

  Elementer Tilbakestilt til Spesif.

 • Page 158 and 159:

  Anbefalt datamaskinmiljø (Macintos

 • Page 160 and 161:

  • Hvis "PMB" allerede er blitt in

 • Page 162 and 163:

  Merknader • "PMB" er ikke kompati

 • Page 164 and 165:

  Filnavn Mappe Type fil Filnavn Mapp

 • Page 166 and 167:

  Opprette en filmdisk Du kan opprett

 • Page 168 and 169:

  Merknader • Installer "PMB" førs

 • Page 170 and 171:

  Skrive ut bilder Angi DPOF Når du

 • Page 172 and 173:

  Annet Spesifikasjoner Kamera [Syste

 • Page 174 and 175:

  [Annet] Exif Print Kompatibel PRINT

 • Page 176 and 177:

  • Intel, Intel Core, MMX, og Pent

 • Page 178 and 179:

  Strømmen slås plutselig av. • H

 • Page 180 and 181:

  Blitsen virker ikke. • Blitsmodus

 • Page 182 and 183:

  GPS (kun SLT-A55V) Dette kameraet m

 • Page 184 and 185:

  Kan ikke ta opp på et minnekort.

 • Page 186 and 187:

  Kameraet fungerer ikke som det skal

 • Page 188 and 189:

  Kontroller objektivet. Hvis objekti

 • Page 190 and 191:

  Forholdsregler Ikke bruk/oppbevar k

 • Page 192 and 193:

  ildedata bli skadet, ødelagt eller

 • Page 194 and 195:

  GPS (kun SLT-A55V) Dette systemet g

 • Page 196 and 197:

  3D-opptak Om opptak • [3D-Panoram

 • Page 198 and 199:

  F Fargefilter .....................

 • Page 200 and 201:

  Strømsparer.......................

 • Page 202:

  202