Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

1 Trykk på -knappen.

1 Trykk på -knappen. -knapp 2 Juster eksponeringen med kontrollhjulet. Mot + (over): Gjør bildet lysere. Mot – (under): Gjør bildet mørkere. Standardeksponering 3 Juster fokus, og fotografer motivet. Fotograferingsteknikker • Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt. • Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 116). Merknad • Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg. Ta bilder mens du kontrollerer histogrammet på skjermen Et histogram presenterer den luminansfordelingen som viser hvor mange piksler (bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes på bildet. Antall piksler Mørk Lys 100

MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På] • I stedet for grafisk visning vises histogrammet når du trykker på DISP på kontrollknappen gjentatte ganger. Eksponeringskompensasjonen endrer histogrammet tilsvarende. Du kan se et eksempel i illustrasjonen til høyre. Når du fotograferer med eksponeringskompensasjonen på den positive siden lyses hele bildet opp, slik at hele histogrammet flytter seg til den lyse siden (høyre side). Hvis eksponeringskompensasjonen brukes på den negative siden, flyttes histogrammet til den andre siden. Begge endene på histogrammet viser en mørk og en lys del. Det går ikke an å gjenopprette disse områdene senere på en datamaskin. Juster eksponeringen om nødvendig, og ta bildet på nytt. Bruke opptaksfunksjonen Merknader • Histogrammet angir ikke det endelige bildet som er tatt. Det angir status til bildet som for øyeblikket vises på skjermen. Histogrammet vil variere i forhold til innstilling av blenderåpning osv. • Histogrammet varierer mellom opptak og avspilling i følgende situasjoner: – Når du bruker blits. – Når du fotograferer motiver med lav intensitet, slik som nattbilder. Justere mengden blitslys (blitskompensasjon) Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å endre eksponeringskompensasjonen. Du kan kun justere eksponeringen for et hovedmotiv som er innen blitsens rekkevidde. 101