Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Fn-knapp t Mot +: Øker

Fn-knapp t Mot +: Øker blitsstyrken. Mot –: Reduserer blitsstyrken. (Blitskompenser.) t Velg ønsket innstilling Merknader • Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Panoramafotografering eller Scenevalg. • Det kan hende at den kraftigere blitsvirkningen ikke vil være synlig på grunn av den begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg utenfor det maksimale området som dekkes av blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den reduserte virkningen ikke vil være synlig. Eksponeringskompensasjon og blitskompensasjon Eksponeringskompensasjonen kompenserer ved å endre lukkerhastigheten, blenderåpningen og ISO-følsomheten (når [AUTO] er valgt). Blitskompensering endrer bare blitslysmengden. Velge blitskontrollmodus for å stille inn blitslysmengden (blitskontroll) MENU-knapp t 2 t [Blitskontroll] t Velg ønsket innstilling ADI-blits Denne metoden kontrollerer lyset fra blitsen, ved å ta i betraktning fokuseringsavstand og lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden gir en nøyaktig blitskompensasjon med så godt som ingen refleksjon fra motivet. Forh.blits-TTL Denne metoden kontrollerer lysmengden fra blitsen avhengig av lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden er ømfintlig overfor refleksjon fra motivet. ADI: Advanced Distance Integration (Avansert avstandsintegrering) TTL: Through the lens (Via objektivet) • Når [ADI-blits] er valgt, kan et objektiv som er utstyrt med en avstandssensor gi en mer nøyaktig blitskompensasjon ved bruk av en mer nøyaktig avstandsinformasjon. 102

Merknader • Hvis avstanden mellom motivet og den eksterne blitsen (selges separat) ikke kan bestemmes (trådløs blitsfotografering med ekstern blits (selges separat), eller du bruker utstyrt slik som en kabeltilkoblet blits som ikke er montert på kameraet, macro twin flash o.l.), velger kameraet automatisk forhåndsblits-TTL-modus. • Velg [Forh.blits-TTL] i følgende tilfeller, fordi kameraet ikke kan utføre blitskompensasjon med ADI-blits. – Når det er festet en bred skjerm til HVL-F36AM-blitsen. – Når det brukes en lysspreder ved blitsfotografering. – Når det brukes et filter med en eksponeringsfaktor, som f.eks. et ND-filter. – Når det brukes et nærbildeobjektiv. • ADI-blits kan kun brukes sammen med et objektiv som er utstyrt med en avstandssensor. For å finne ut om objektivet er utstyrt med en avstandssensor, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet. Velge metode for å måle lysstyrken til et motiv (målemodus) Fn-knapp t (Målemodus) t Velg ønsket modus (Multi-segment) (Sentervektet) (Punkt) Denne modusen deler det totale området opp i flere områder, og måler deretter lysstyrken for hvert område for å fastsette den riktige eksponeringen for hele motivet. Denne modusen legger størst vekt på det midterste området av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen. Denne modusen måler lyset kun innenfor punktmålingssirkelen i midtområdet. Bruke opptaksfunksjonen Fotograferingsteknikker • Bruk [Multi-segment]-måling for vanlig fotografering. • Når det er et motiv med stor kontrast i AF-området, skal du måle lyset på det motivet du vil fotografere, med den optimale eksponeringen ved bruk av punktmålingsfunksjonen og dra nytte av en AE-låst fotografering (side 98). Merknad • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, er [Målemodus] fastsatt til [Multi-segment], og du kan ikke velge andre moduser. 103