Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknader •

Merknader • Innstillingen fastsettes til [Av] når [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller [Håndholdt kamera i halvlys] er valgt i Scenevalg. Innstillingen fastsettes til [Auto] når andre moduser er valgt i Scenevalg. • Det kan oppstå støy på bildene når du fotograferer ved bruk av dynamisk områdeoptimalisering. Velg riktig nivå ved å undersøke bildet, særlig når du forsterker effekten. Kompensere automatisk med mengder av fargeoverganger (Auto High dynamisk område) 1 D-RANGE-knapp t (Auto HDR) 2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen. (Autoeksp.-diff.) Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk. (Nivå på Angir eksponeringsforskjell, basert på motivets kontrast. eksponeringsforskjell)* Velg optimalt nivå mellom mellom 1.0Ev (svakt) og 6.0Ev (sterkt). For eksempel: Når 2.0Ev er valgt, legges tre bilder over hverandre: Ett bilde med –1.0Ev, ett med riktig eksponering og ett med +1.0Ev. * _Ev vist med er trinnet som er valgt for øyeblikket. Fotograferingsteknikker • Siden lukkeren utløses tre ganger for ett bilde, må du være forsiktig med følgende: – Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker. – Ikke komponer på nytt. Merknader • Du kan ikke bruke denne funksjonen på RAW-bilder. • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Panoramafotografering eller Scenevalg, kan du ikke velge [Auto HDR]. • Du kan ikke velge [Auto HDR] under smilutløser. Hvis du aktiverer smilutløserfunksjonen med [Auto HDR] valgt, bruker kameraet DRO-innstillingen midlertidig. 106

• Du kan ikke fotografere på nytt før fangeprosessen er fullført etter en fotografering. • Det er ikke sikkert at du får ønsket effekt. Dette avhenger av luminansforskjellen i et motiv og opptaksforholdene. • Når blitsen brukes, har denne funksjonen liten virkning. • Når kontrasten i scenen er lav eller når kameraet rister eller motivet blir uskarpt, er det ikke sikkert at du får gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager et problem, vises på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast eller uskarphet. Bruke opptaksfunksjonen 107