Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Bildebehandling Velge

Bildebehandling Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger) I tillegg til ønsket bildebehandling kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som du ønsker med [Kreative innst.], i motsetning til Scenevalg, der kameraet justerer eksponeringen. 1 Fn-knappen t (Kreative innst.) t Velg ønsket innstilling 2 Når du ønsker å justere (Kontrast), (Fargemetning) eller (Skarphet), velger du elementet du ønsker med b/B på kontrollknappen, og justerer deretter verdien med v/V. (Standard) (Livlig) (Portrett) (Landskap) (Solnedgang) (Svart/hvitt) For å fotografere ulike scener med mengder av fargeoverganger og vakre farger. Fargemetningen og kontrasten økes for å fotografere slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel eller bilder av hav. For å fotografere hudfarger i myke fargetoner, noe som er ideelt for å ta portrettbilder. Fargemetningen, kontrasten og skarpheten økes for å ta bilder med livlige og friske stemninger. Landskapsbilder over lange avstander blir også tydeligere. For å fotografere den vakre rødfargen i solnedganger. For å ta svart/hvitt-bilder. 108

(Kontrast), (Fargemetning) og (Skarphet) kan justeres for hvert kreative innstillingselement. (Kontrast) (Fargemetning) (Skarphet) Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, som igjen vil ha en innvirkning på bildet. Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet. Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer vil konturene fremheves, og jo lavere den valgte verdien er, jo mer vil konturene dempes. Merknader • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, er [Kreative innst.] fastsatt til [Standard], og du kan ikke velge andre innstillinger. • Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justerer metningen. Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet) Måten som farger representeres på, med en kombinasjon av tall og fargegjengivelse, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet etter behov. MENU-knapp t sRGB AdobeRGB 2 t [Fargerom] t Velg ønsket innstilling Dette er standardfargerommet for digitale kameraer. Bruk sRGB under normal fotografering, når du vil skrive ut bildene uten noen form for redigering. Dette har en bred fargegjengivelse. Adobe RGB er effektiv dersom store deler av motivet består av kraftige grønne eller røde farger. • Bildets filnavn begynner med "_DSC". Bruke opptaksfunksjonen Merknader • Adobe RGB brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter disse, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig. • Hvis du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller enheter som ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav fargemetning. 109