Views
1 month ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke visningsfunksjonen

Bruke visningsfunksjonen Vise bilder ..................................................................... 119 Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt ........... 125 Beskytte bilder (Beskytt) ............................................... 129 Slette bilder (Slett) ......................................................... 130 Vise bilder på en TV-skjerm ......................................... 132 Endre oppsettet GPS-innstilling (kun SLT-A55V) ................................. 136 Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet ........................ 139 Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort ................................................................................... 143 Endre innstillingen for støyreduksjon ........................... 147 Endre funksjonene til knappene .................................... 148 Endre andre innstillinger ............................................... 149 Stille inn LCD-skjerm/elektronisk søker ....................... 151 Bekrefte kameraversjonen ............................................. 153 Tilbakestille kameraets standardinnstilling ................... 154 Vise bilder på en datamaskin Bruke med datamaskinen din ........................................ 157 Bruke programvaren ...................................................... 159 Koble kameraet til datamaskinen .................................. 163 Opprette en filmdisk ...................................................... 166 Skrive ut bilder Angi DPOF .................................................................... 170 Annet Spesifikasjoner .............................................................. 172 Feilsøking ...................................................................... 177 Advarsler ....................................................................... 187 Forholdsregler ................................................................ 190 AVCHD-format ............................................................. 193 GPS (kun SLT-A55V) ................................................... 194 3D-opptak ...................................................................... 196 Indeks ............................................................................ 197 10

Klargjøre kameraet Kontrollere medfølgende tilbehør Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen. • BC-VW1 Batterilader (1) • Strømkabel (1) (ikke inkludert i USA og Canada) • Oppladbar batteripakke NP- FW50 (1) • CD-ROM (programvare for α kamera) (1) • Bruksanvisning (denne håndboken) (1) Informasjon om bruk av objektivet og tilbehørene Det anbefales å bruke Sony-objektiver/ tilbehør* for å utnytte dette kameraets egenskaper best mulig. Bruk av produkter fra andre produsenter kan føre til at kameraet ikke fungerer optimalt, eller til ulykker eller funksjonsfeil på kameraet. Klargjøre kameraet * Konica Minolta-produkter er inkludert. • USB-kabel (1) • Skulderreim (1) • Deksel (1) (festet på kameraet) • Okularpute (1) (festet på kameraet) 11

 • Page 1 and 2: Digitalkamera med utskiftbart objek
 • Page 3 and 4: For kunder i Europa Kassering av ga
 • Page 5 and 6: Kort informasjon om bruk av kamerae
 • Page 7 and 8: Innhold Klargjøre kameraet Før du
 • Page 9: Bruke lysstyrkekompensasjon for hel
 • Page 13 and 14: Baksiden Klargjøre kameraet A Mikr
 • Page 15 and 16: Sidene/undersiden A REMOTE-kontakt
 • Page 17 and 18: Merknader • Ladetiden kommer ogs
 • Page 19 and 20: Tilgjengelige minnekort • Bare "M
 • Page 21 and 22: Effektiv bruk av batteripakken •
 • Page 23 and 24: Om "Memory Stick" som brukes med ka
 • Page 25 and 26: Ta av objektivet 1 Trykk utløserkn
 • Page 27 and 28: 5 Gjenta trinn 4 for å stille inn
 • Page 29 and 30: Ta av okularputen Når FDA-A1AM vin
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Enheter: Bilder) Kapasitet
 • Page 33 and 34: Rengjøring Rengjøre kameraet •
 • Page 35 and 36: 5 Slå av kameraet. Rengjøre bilde
 • Page 37 and 38: Før du tar kameraet i bruk Skjermi
 • Page 39 and 40: Visning av opptaksinformasjon (For
 • Page 41 and 42: Ikon Indikasjon Status for GPStrian
 • Page 43 and 44: Ikon Indikasjon Smilutløser (92) A
 • Page 45 and 46: Velge en funksjon med Fn (funksjons
 • Page 47 and 48: Funksjonene som velges med MENU-kna
 • Page 49 and 50: Tilpasningsmeny Eye-Start AF (37) F
 • Page 51 and 52: Meny for minnekortverktøy Formater
 • Page 53 and 54: Ta bilder Justere vinkelen på LCD-
 • Page 55 and 56: Trinn 3 Klem albuen lett inn mot kr
 • Page 57 and 58: Fotografere med automatisk innstill
 • Page 59 and 60: For fotografering med innstillinger
 • Page 61 and 62:

  Fotografere med en passende innstil

 • Page 63 and 64:

  (Nattscene) (Håndholdt kamera i ha

 • Page 65 and 66:

  6 Panorer eller vipp kameraet til e

 • Page 67 and 68:

  Fotografere kontinuerlig med høy h

 • Page 69 and 70:

  Fotografere med programopptak Denne

 • Page 71 and 72:

  2 Velg blenderåpningen (F-tall) me

 • Page 73 and 74:

  Fotografere et motiv i bevegelse me

 • Page 75 and 76:

  Fotografere ved å justere eksponer

 • Page 77 and 78:

  Fotografere spor med langtidsekspon

 • Page 79 and 80:

  Ta opp film 1 Trykk på MOVIE-knapp

 • Page 81 and 82:

  MENU-knapp t 1 t [Film: Lydopptak]

 • Page 83 and 84:

  Bruke opptaksfunksjonen Velge fokus

 • Page 85 and 86:

  Måle nøyaktig avstand til motivet

 • Page 87 and 88:

  Velge fokusområdet (AF-område) Ve

 • Page 89 and 90:

  Kontrollere fokus ved å forstørre

 • Page 91 and 92:

  Registrere ansikter Bruke ansiktreg

 • Page 93 and 94:

  Fotograferingsteknikker • For å

 • Page 95 and 96:

  (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits)

 • Page 97 and 98:

  Fotografere med trådløs blits Med

 • Page 99 and 100:

  3 Trykk på AEL-knappen for å lås

 • Page 101 and 102:

  MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På

 • Page 103 and 104:

  Merknader • Hvis avstanden mellom

 • Page 105 and 106:

  Kompensere for lysstyrke og kontras

 • Page 107 and 108:

  • Du kan ikke fotografere på nyt

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Fargemetning) og (Skar

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autohvitbalanse) (Dagslys) (Sk

 • Page 113 and 114:

  Merknad • Meldingen "Feil ved til

 • Page 115 and 116:

  Maksimalt antall kontinuerlige bild

 • Page 117 and 118:

  Merknader • Når modusvelgeren er

 • Page 119 and 120:

  Bruke visningsfunksjonen Vise bilde

 • Page 121 and 122:

  Velge dato til filmer som skal avsp

 • Page 123 and 124:

  Bytte til visning av bildeliste MEN

 • Page 125 and 126:

  Kontrollere informasjonen for bilde

 • Page 127 and 128:

  Histogramskjerm A Ikon Indikasjon M

 • Page 129 and 130:

  Beskytte bilder (Beskytt) Du kan be

 • Page 131 and 132:

  4 Trykk på MENU-knappen. 5 Velg [S

 • Page 133 and 134:

  • Ikke kobl enhetens utgangskonta

 • Page 135 and 136:

  Bruke kameraet i utlandet Når du s

 • Page 137 and 138:

  • Under take-off eller landing me

 • Page 139 and 140:

  Stille inn bildestørrelse og bilde

 • Page 141 and 142:

  Merknad • Det produseres et telef

 • Page 143 and 144:

  Stille inn metoden for å ta opp bi

 • Page 145 and 146:

  Gjenopprette bildedatabase Når det

 • Page 147 and 148:

  Endre innstillingen for støyreduks

 • Page 149 and 150:

  Endre andre innstillinger Slå lyde

 • Page 151 and 152:

  Stille inn LCD-skjerm/elektronisk s

 • Page 153 and 154:

  Bekrefte kameraversjonen Viser vers

 • Page 155 and 156:

  Elementer Tilbakestilt til Film: Fi

 • Page 157 and 158:

  Vise bilder på en datamaskin Bruke

 • Page 159 and 160:

  Bruke programvaren Installere progr

 • Page 161 and 162:

  For å bruke "Image Data Converter

 • Page 163 and 164:

  Koble kameraet til datamaskinen 1 S

 • Page 165 and 166:

  Merknad • Bruk "iMovie" som følg

 • Page 167 and 168:

  Typiske egenskaper ved de ulike dis

 • Page 169 and 170:

  Opprette en disk med standard bilde

 • Page 171 and 172:

  Datostemple bilder Du kan datostemp

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skjerm] LCD-panel 7,5 cm (3,0

 • Page 175 and 176:

  Informasjon om kompatibilitet av bi

 • Page 177 and 178:

  Feilsøking Hvis du får problemer

 • Page 179 and 180:

  Lukkeren utløses ikke. • Du bruk

 • Page 181 and 182:

  Motivet har røde øyne. • Aktive

 • Page 183 and 184:

  Datamaskiner Du vet ikke om operati

 • Page 185 and 186:

  Kan ikke skrive ut bilder med dato.

 • Page 187 and 188:

  Advarsler Hvis følgende meldinger

 • Page 189 and 190:

  Feil i bildedatabasefil. Starter om

 • Page 191 and 192:

  kameraet i korte perioder, vil batt

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-formatet er et h

 • Page 195 and 196:

  satellittene blir for øvrig kontro

 • Page 197 and 198:

  Indeks Indeks Tallstørrelser 3D...

 • Page 199 and 200:

  Live View .........................

 • Page 201 and 202:

  Lisensmerknader Programvaren "C Lib