Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Justere fargetonene

Justere fargetonene (hvitbalanse) Fargetonene i et motiv endres i forhold til lyskildens egenskaper. Tabellen nedenfor viser hvordan fargetonene endres i forhold til forskjellige lyskilder, sammenliknet med et motiv som er hvitt under sollys. Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Strålende Lysets egenskaper Hvitt Blålig Grønnskjær Rødlig Hvitbalanse er en funksjon som justerer fargetonene til mer eller mindre de fargene du ser. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter. Merknader • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, er [Hvitbalanse] fastsatt til [Auto-hvitbalanse], og du kan ikke velge andre moduser. • Hvis den eneste tilgjengelige lyskilden er en kvikksølvlampe eller en natriumlampe, kan ikke kameraet stille inn en nøyaktig hvitbalanse på grunn av lyskildens egenskaper. I slike tilfeller må du bruke blitsen. Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (auto/ forhåndsinnstilt hvitbalanse) WB på kontrollknappen t Velg ønsket innstilling • Når [AWB] ikke er valgt, kan du finjustere fargetonen med b/B. Ved å vri hjulet mot pluss (+) blir bildet rødlig. Ved å vri hjulet mot minus (–) blir bildet blålig. 110

AWB (Autohvitbalanse) (Dagslys) (Skygge) (Overskyet) (Hvitglødende) (Fluorescerende) (Blits) Kameraet registrerer en lyskilde automatisk, og justerer fargetonene deretter. Hvis du velger et alternativ for å passe en bestemt lyskilde, vil fargetonene justeres i henhold til lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Fotograferingsteknikker • Bruk funksjonen nivåtrinnfotografering med hvitbalanse hvis du ikke får fargen du ønsker med alternativet som er valgt (side 117). • Når du velger [5500K] (Fargetemp.) eller [0] (Fargefilter), kan du stille inn den verdien du ønsker (nedenfor). • Når du velger [Kundetilpasset], kan du registrere innstillingen (side 112). Stille inn fargetemperatur og filtereffekt (Fargetemperatur/ Fargefilter) WB på kontrollknappen t [5500K] (Fargetemp.) eller [0] (Fargefilter) • For å stille inn fargetemperaturen, velg verdien med b/B. • For å stille inn fargefilteret, velg kompensasjonen med b/B. Bruke opptaksfunksjonen Merknad • Fordi fargemålere er utviklet for filmkameraer, vil verdiene variere under fluorescerende lys/kvikksølvlamper/natriumlamper. Vi anbefaler at du bruker den tilpassede hvitbalansen eller tar et prøvebilde. 111