Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

5500K* 1 (Fargetemp.)

5500K* 1 (Fargetemp.) Stiller inn hvitbalansen med fargetemperaturen. Et høyere tall vil gi et mer rødlig bilde, mens et lavere tall vil gi et mer blålig bilde. 0* 2 (Fargefilter) Gir effekten med CC (Color Compensation)-filtre for fotografering. Med utgangspunkt i den innstilte fargetemperaturen som standard, kan fargen kompenseres til G (Green) eller M (Magenta). *1 Verdien er fargetemperaturverdien som er valgt for øyeblikket. *2 Verdien er fargefilterverdien som er valgt for øyeblikket. Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse) I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten. 1 WB på kontrollknappen t (Kundetilpasset) 2 Velg [ SET] med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. 3 Hold kameraet slik at det hvite området dekker det sentrale AFområdet, og trykk deretter ned lukkerknappen. Lukkeren klikker, og de justerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter) vises. 4 Trykk midt på kontrollknappen. Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon, hvor innstillingen for tilpasset hvitbalanse er bevart. • Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som registreres i denne operasjonen gjelder inntil en ny innstilling blir registrert. 112

Merknad • Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" indikerer at verdien ligger utenfor det forventede området. (Når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et motiv med sterk farge i rammen.) Hvis du registrerer denne verdien, vil - indikatoren bli gul på skjermbildet med opptaksinformasjon. Du kan fotografere nå, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen på nytt for å få en mer korrekt verdi for hvitbalansen. Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen WB på kontrollknappen t (Kundetilpasset) Merknad • Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket inn, registreres en tilpasset hvitbalanse hvor det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak. Bruke opptaksfunksjonen 113