Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

2 Juster fokus, og

2 Juster fokus, og fotografer motivet. • Når selvutløseren er aktivert, vil dette indikeres av et lydsignal og selvutløserlampen. Lampen blinker raskt og lydsignalet blir hyppigere rett før bildet tas. Avbryte selvutløseren Trykk på på kontrollknappen. Ta bilder med skiftende eksponering (eksponeringsgruppe) Grunnleggende Minusretning (–) Plussretning (+) eksponering Når du bruker nivåtrinn, kan du ta flere bilder med forskjellig eksponering for hvert enkelt bilde. Ved å angi verdien (trinn) som skal avvike fra den grunnleggende eksponeringen, vil kameraet ta tre bilder mens eksponeringen automatisk forskyves. Trykk på og hold lukkerknappen nede til fotograferingen stopper. Når blitsen utløses, brukes nivåtrinnfotografering med blits for å variere mengden blitslys. For å ta bilder må du trykke på lukkerknappen for hvert enkelt bilde. 1 på kontrollknappen t (Nivåtrinn: Kont.) t Velg ønsket nivåtrinn 2 Juster fokus, og fotografer motivet. Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i nivåtrinngruppen. • Trykk på og hold nede lukkerknappen til opptaket stopper. Ved nivåtrinnfotografering må du trykke tre ganger på lukkerknappen. 116

Merknader • Når modusvelgeren er stilt til M, forskyver du eksponeringen ved å justere lukkerhastigheten. • Når du justerer eksponeringen, forskyves eksponeringen i henhold til kompenseringsverdien. • Nivåtrinngruppen kan ikke brukes når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Panoramafotografering eller Scenevalg. EV-skalaen i nivåtrinnfotografering LCD-skjerm/søker Nivåtrinn for lokalt lys* 0,3 trinn, tre bilder Eksponeringskompensasjon 0 Nivåtrinn med blits 0,7 trinn, tre bilder Blitskompensasjon –1,0 LCD-skjerm (når [Vise opptaksdata] er stilt inn på [For søker]) Vist i den øvre raden. Vist i den nedre raden. * Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på motivet over en lengre periode, som f.eks. naturlig lys, en lyspære eller fluorescerende lys. • Ved nivåtrinnfotografering vises det like mange indikatorer på EVskalaen som antallet bilder som kan tas opp. • Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil indikatorene som indikerer allerede innspilte bilder, forsvinne én etter én. Bruke opptaksfunksjonen Fotografere med forskjøvet hvitbalanse (HB-nivåtrinn) Det tas tre bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den valgte hvitbalansen samt fargetemperaturen/fargefilteret. 1 på kontrollknappen t (HB-nivåtrinn) t Velg ønsket innstilling • Når Lo er valgt, forskyves hvitbalansen med 10 mired*, og når Hi er valgt, forskyves den med 20 mired. 117