Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

2 Juster fokus, og

2 Juster fokus, og fotografer motivet. * Mired: En enhet som angir fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre. Fotografere med den trådløse fjernkontrollen Du kan fotografere med knappene SHUTTER og 2SEC (lukkeren utløses etter 2 sekunder) på den trådløse fjernkontrollen RMT-DSLR1 (selges separat). Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med den trådløse fjernkontrollen. 1 på kontrollknappen t (Fjernstyring) 2 Fokuser på motivet, rett senderen til den trådløse fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren, og ta bildet. 118

Bruke visningsfunksjonen Vise bilder Det siste bildet som ble tatt vises på LCD-skjermen. 1 Trykk på -knappen. -knapp 2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen. Gå tilbake til fotograferingsmodus Trykk på -knappen på nytt. Bytte opptaksdatavisning Trykk på DISP på kontrollknappen. Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, endres skjermen som følger. Med opptaksdata Histogrambilde Uten opptaksdata Bruke visningsfunksjonen Velge mappen som skal spilles av MENU-knapp t 2 t [Velg mappe] t Velg ønsket mappe Velge bilderetning ved avspilling av et bilde som er tatt stående (portrett) MENU-knapp t innstilling 2 t [Avspill.visning] t Velg ønsket Merknad • Hvis du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vises bildet stående (portrett) selv om [Roter manuelt] er valgt. 119