Views
1 month ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Rulle gjennom

Rulle gjennom panoramabilder Velg et panorambilde, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Trykk på den igjen for å stoppe avspillingen midlertidig. Du kan ikke rulle gjennom 3D-panoramabilder. Avspilling med rulling er ikke mulig for bilder som er tatt opp med [3D-pan.: Bildestørr.] stilt inn på [16:9]. Spille av film 1 MENU-knapp t 1 t [Velg stillbilde/film] t [Film] 2 Velg filmen du ønsker med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Under filmavspilling Pause/fortsett Spole fort forover Spole fort bakover Spole sakte forover Spole sakte bakover Justere volumet Å vise informasjonen Justere volumet MENU-knappen t klaff Bruk av kontrollknapp/kontrollhjul z B b Drei kontrollhjulet mot høyre i pausemodus Drei kontrollhjulet mot venstre i pausemodus V t v/V v 2 t [Voluminnstillinger] t Velg ønsket 120

Velge dato til filmer som skal avspilles Filmer lagres etter dato. MENU-knappen t 2 t [Velg dato] t Velg ønsket dato Merknad • Filmer som er tatt opp med andre enheter, kan kanskje ikke spilles av på dette kameraet. Rotere et bilde 1 Vis bildet du vil rotere, og trykk deretter på -knappen. -knapp 2 Trykk midt på kontrollknappen. Bildet roteres mot urviserne. Gjenta trinn 2 hvis du vil rotere bildet på nytt. • Når du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv om du slår av kameraet. Gå tilbake til normalt skjermbilde for avspilling Trykk på -knappen. Merknader • Du kan ikke rotere filmer. • Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "PMB" på CD-ROM-platen (inkludert) vise de roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid hende at bildene ikke kan roteres, avhengig av programvaren. Bruke visningsfunksjonen 121