Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Spille av film Du kan

Spille av film Du kan ikke spille av stillbilder og film i samme lysbildevisning. Bytt til avspilling av film med [Velg stillbilde/film], og velg deretter filmtype. MENU-knappen t 1 t [Lysbildevisning] t [Filmtype] t Velg filmtypen du ønsker Spille av 3D-bilder Hvis du kobler kameraet til en 3D-kompatibel TV ved hjelp av en HDMIkabel (selges separat), kan du spille av 3D-bilder som er tatt opp i 3Dpanoramamodus. Nærmere informasjon om 3D-opptak, se side 196. Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en. MENU-knapp t [Vis kun 3D] 1 t [Lysbildevisning] t [Bildetype] t 124

Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, endres visningen av informasjon (side 119). Grunnleggende informasjonsskjerm Stillbilde Film A Ikon Indikasjon Minnekort (18) Stillbilde/film 100-0003 Mappe - filnummer (164) 2010 1 1 Opptaksdato Bildestørrelse for stillbilder (139)/ Bildeforhold for stillbilder (141)/ Bildestørrelse for panoramabilder (140) Stillbildekvalitet (141) Ikon AVCHD MP4 Indikasjon Varsel om lavt batterinivå (20) 100% Gjenværende batteritid (20) Databasefilen er full (188)/feil i databasefilen (188) Overopphetingsvarsel (188) Filmfilformat (80) Bildestørrelse for film (140) Bruke visningsfunksjonen - Beskytt (129) DPOF3 DPOF-innstilling (170) 125