Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Ikon Indikasjon Dynamisk

Ikon Indikasjon Dynamisk områdeoptimalisering (105) / Auto HDR / Auto HDR-bildevarsel (106) 2010 1 1 Opptaksdato 10:37AM 3/7 Filnummer/totalt antall bilder * Når bildet har en veldig lys eller en veldig mørk del, vil den aktuelle delen blinke i histogramvisningen (luminansadvarsel). 128

Beskytte bilder (Beskytt) Du kan beskytte bilder mot utilsiktet sletting. Beskytte valgte bilder/oppheve beskyttelse av valgte bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Beskytt] t [Flere bilder] 2 Velg bildet du vil beskytte med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Et --merke vises på det valgte bildet. • Hvis du vil avbryte innstillingen, trykker du midt på kontrollhjulet på nytt. 3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2. 4 Trykk på MENU-knappen. - 5 Velg [Enter] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Bruke visningsfunksjonen Oppheve beskyttelsen av alle bilder eller filmer Du kan oppheve beskyttelsen av alle bildene i mappen som er valgt i øyeblikket, eller av alle filmene med samme dato. MENU-knappen t [Opphev alle filmer] 1 t [Beskytt] t [Opphev alle bild.] eller 129