Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Identifisere deler

Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Forsiden A Lukkerknapp (57) B Strømbryter (26) C Kontrollhjul (71) D Fjernsensor E Selvutløserlampe (115) F Objektivkontakter* G Speil* H Forhåndsvisningsknapp (72) I Feste J Innebygd blits* (94) K Mikrofon** L Modusvelger (57 – 78) M (Oppsprettknapp for blitsen) (94) N Utløserknapp for objektivet (25) O Fokusmodusbryter (83, 88) * Ikke ta rett på disse delene. ** Ikke dekk til denne delen under filmopptak. 12

Baksiden Klargjøre kameraet A Mikrofon** B Tilbehørssko med autolås (97) C MENU -knapp (47) D Søker* (37) E Okularsensorer (37) F Justeringshjul for diopter (27) G LCD-skjerm (40, 119, 125) H Lyssensor (151) I (Avspillingsknapp) (119) J Tilgangslampe (20) K For opptak: Knapp for fokusforstørrer (89, 148) For visning: (Sletteknapp) (130) L MOVIE -knapp (79) M FINDER/LCD-knapp (37, 152) N Høyttaler O Posisjonsmerke for billedsensor (85) P D-RANGE (Dynamisk områdeknapp) (105) Q For opptak: AEL (AElåseknapp) (76, 98) For visning: (Zoom innknapp) (122) R For opptak: (Eksponeringsknapp) (99) For visning: (Zoom utknapp) (122)/ (Bildeindeksknapp) (123) S For opptak: Fn (Funksjonsknapp) (45, 46) For visning: (Bilderotasjonsknapp) (121) 13