Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Slette bilder (Slett)

Slette bilder (Slett) Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor først om du virkelig vil slette bildet eller ikke. Merknad • Beskyttede bilder kan ikke slettes. Slette bildet som vises på skjermen 1 Vis det bildet du vil slette, og trykk deretter på -knappen. -knapp 2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Slette valgte bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Slett] t [Flere bilder] 2 Velg bildene du vil slette med kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Et -merke vises på det valgte bildet. Samlet antall 3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2. 130

4 Trykk på MENU-knappen. 5 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Slette alle bildene i en mappe Sletter alle stillbildene i mappen. Dette vises kun ved avspilling av stillbilder. 1 MENU-knapp t 1 t [Slett] t [Alt i mappen] 2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Sletter alle filmer med den samme datoen Sletter alle filmer med den aktuelle datoen. Dette vises kun under filmavspilling. 1 MENU-knapp t 1 t [Slett] t [Alt i datoomr.] 2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Bruke visningsfunksjonen 131