Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Vise bilder på en

Vise bilder på en TV-skjerm For å vise bilder som er tatt opp med kameraet, på en TV, kreves det en HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med en HDMI-kontakt. 1 Slå av både kameraet og TV-en, før du kobler kameraet til TV-en. 1 Til HDMI-kontakten HDMI-kabel (selges separat) 2 Til HDMI-kontakt 2 Slå på TV-en og bytt inngang. • Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en. 3 Slå på kameraet. Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-skjermen. Velg det ønskede bildet med b/B på kontrollknappen. • LCD-skjermen på kameraet blir ikke slått på. Kontrollknapp Merknader • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen. • Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (for kameraet), og en kontakt som passer tilkobling til TV-en i den andre enden. • Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal. 132

• Ikke kobl enhetens utgangskontakt til HDMI-kontakten på kameraet. Dette kan føre til feil. Om "PhotoTV HD" Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden. Hvis du kobler til Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMIkabel, kan du glede deg over fantastiske bilder med utrolig Full HDkvalitet. "PhotoTV HD" muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine strukturer og fargenyanser. Om " Photo Map" (kun SLT-A55V) Dette kameraet er kompatibelt med standarden " Photo Map". Hvis du bruker en USB-kabel og kobler kameraet til en TV som støtter " Photo Map", kan du vise opptaksstedet på kartet når bildet blir tatt med stedsinformasjon. Vise 3D-bilder på en 3D-kompatibel TV Hvis du kobler kameraet til en 3D-kompatibel TV ved hjelp av en HDMIkabel (selges separat), kan du automatisk spille av 3D-bilder som er tatt opp i 3D-panoramamodus. Nærmere informasjon om 3D-opptak, se side 196. Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en. MENU-knapp t 1 t [3D-visning] Bruke visningsfunksjonen 133