Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke "BRAVIA" Sync Hvis

Bruke "BRAVIA" Sync Hvis du kobler kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en HDMI-kabel, kan du styre kameraet med fjernkontrollen til TV-en. 1 Kobl til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet (side 132). Inngangen slås automatisk på, og bildet som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen. 2 Trykk på SYNC MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en. 3 Bruk med knappene på TV-ens fjernkontroll. Punktene i Sync Menu Lysbildevisning Spiller av bilder automatisk (side 123). Enkeltvis Går tilbake til enkeltbildeskjerm. bildeavspilling Velge stillbilde/film Velger stillbilder eller filmer som skal spilles av. Bildeindeks Veksler til indeksvisning av bilder. 3D-visning Spiller av 3D-bilder når en 3D-kompatibel TV er tilkoblet. Velg mappe Velger avspillingsmappe for stillbilder. Velg dato Velger dato for de filmene som skal avspilles. Slett Sletter bilder. Merknader • De tilgjengelige arbeidsoperasjonene er begrenset når kameraet er koblet til en TV ved hjelp av en HDMI-kabel. • Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, gir deg tilgang til disse arbeidsoperasjonene. SYNC Menu-operasjonene varierer, avhengig av hvilken TV som er koblet til. For ytterligere informasjon må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en. • Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som respons på fjernkontrollen til TV-en, når kameraet via en HDMI-tilkobling er koblet til en TV fra en annen produsent, må du stille inn [KTRL for HDMI] i Oppsettmenyen på [Av]. 134

Bruke kameraet i utlandet Når du ser på bilder på en TV-skjerm, må kameraet og TV-en bruke det samme TV-fargesystemet. NTSC-system (1080 60i) Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv. PAL-system (1080 50i) Australia, Belgia, Kina, Kroatia, Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Hong Kong, Ungarn, Indonesia, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, Tyrkia, Storbritannia, Vietnam, Østerrike osv. PAL-M-system (1080 50i) Brasil PAL-N-system (1080 50i) Argentina, Paraguay, Uruguay SECAM-system (1080 50i) Bulgaria, Frankrike, Guyana, Hellas, Iran, Irak, Monaco, Russland, Ukraina osv. Bruke visningsfunksjonen 135