Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Endre oppsettet

Endre oppsettet GPS-innstilling (kun SLT-A55V) Hvis kameraet har innhentet stedsinformasjon ved hjelp av den innebygde GPS-funksjonen, blir informasjonen lagret i bildene eller filmene fra dette stedet. Bruker du programvaren "PMB" som følger med, kan du importere bilder som er lagret med stedsinformasjon til en datamaskin og ha glede av å se på dem sammen med et kart som viser opptaksstedet. Se nærmere informasjon i "PMB Help". MENU-knapp t 1 t [GPS-innstillinger] t [GPS på/av] t [På] Indikatoren endres etter styrken på GPS-mottakssignalet. GPS-indikatorer GPS-mottaksstatus Ingen indikator [GPS på/av] er satt til [Av]. Kameraet ditt kan ikke lagre stedsinformasjon. Bruk kameraet i et åpent område. Beregner stedsinformasjon. Vent til stedsinformasjonen kan lagres. Den sist innhentede stedsinformasjonen vil bli lagret. Bruk kameraet i et åpent område for å få lagret riktig stedsinformasjon. Aktuell stedsinformasjon kan lagres. Det er problemer med GPS-funksjonen. Slå kameraet av og på. Motta GPS-signal • Riktig triangulering er ikke mulig innendørs eller i nærheten av høye bygninger. Bruk kameraet i et åpent område utendørs, og slå på kameraet igjen. • Det kan ta fra mange sekunder til flere minutter å innhente stedsinformasjonen. Du kan forkorte posisjoneringstiden ved å bruke GPS-hjelpedata. Merknader • Rett etter at du har slått på kameraet kan det ta fra ca. 30 sekunder til flere minutter å motta stedsinformasjonen. Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig, brukes trianguleringsdata fra forrige kjente posisjon i stedet. Hvis du befinner deg et annet sted enn der du var da du slo av kameraet, kan stedsinformasjonen ha en betydelig feilmargin. For å registrere korrekt informasjon, må du vente inntil kameraet kan ta imot radiosignaler fra GPS-satellittene. 136

• Under take-off eller landing med fly må du slå av kameraet slik kabinpersonalet gir instruks om. • Bruk GPS i henhold til de reglene som gjelder på et bestemt sted eller i en bestemt situasjon. • Nærmere informasjon om GPS-funksjonen, se side 194. Korte ned tiden som trengs for at GPS skal innhente stedsinformasjon (GPS-hjelpedata) Tiden det tar for GPS å innhente stedsinformasjon, kan forkortes ved å ta inn GPS-hjelpedata. Hvis kameraet er koblet til datamaskinen som den medfølgende "PMB"- programvaren er installert på, kan GPS-hjelpedata oppdateres automatisk. Kontrollere statusen til GPS-hjelpedataene 1 t [GPS-innstillinger] t [Bruke GPS- MENU-knapp t hjelp] Slette GPS-hjelpedata 1 t [GPS-innstillinger] t [Slette GPS- MENU-knapp t hjelp] Merknader • Datamaskinen må kobles til Internett når data skal oppdateres. • Hvis gyldighetsperioden på hjelpedataene er utløpt, kan du ikke forkorte tiden det tar før du får lagret stedsinformasjon. Det anbefales at du oppdaterer hjelpedataene med jevne mellomrom. Utløpsdatoen på hjelpedata er ca. 30 dager. • Hvis [Dato/tid-innst.] ikke er fastsatt, eller fastsatt klokkeslett er vesentlig endret, kan tiden det tar for GPS å innhente informasjon, ikke forkortes. • Hjelpedatatjenesten kan være stengt av flere årsaker. Endre oppsettet Oppdatere GPS-hjelpedata ved å sette inn et minnekort i datamaskinen Start [GPS Support Tool] fra (PMB Launcher), velg minnekortstasjon på datamaskinen, og oppdater deretter GPS-hjelpedataene. Sett det oppdaterte minnekortet inn i kameraet. 137