Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknad • Når du

Merknad • Når du velger et RAW-bilde med [Bilde: Kvalitet], vil størrelsen på RAW-bildet korrespondere med L. Denne størrelsen vises ikke på skjermen. Stille inn størrelsen på panoramabilder Du kan velge bildestørrelsen på panoramabilder. Bildestørrelsen varierer, avhengig av innstillingen for opptaksretningen (side 66). MENU-knappen t 2 t [Panorama: Størrelse] eller [3Dpan.: Bildestørr.] t Velg ønsket størrelse [Panorama: Størrelse] [3D-pan.: Bildestørr.] Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten. MENU-knapp t størrelse [AVCHD]-modus [MP4]-modus 140 (Standard) Vertikalt: 3872 × 2160 Horisontalt: 8192 × 1856 (Vid) Vertikalt: 5536 × 2160 Horisontalt: 12416 × 1856 (16:9) Horisontalt: 1920 × 1080 (Standard) Horisontalt: 4912 × 1080 (Vid) Horisontalt: 7152 × 1080 Film: Størrelse 480) 1 t [Film: Størrelse] t Velg ønsket (1920 × 1080) 17 Mbps: Tar opp med høyeste bildekvalitet for visning på en TV med høy oppløsning. (1440 × 1080) 12 Mbps: Tar opp med høy bildekvalitet for visning på en TV med høy oppløsning. (VGA) (640 × 3 Mbps: Tar opp med passende størrelse for WEBopplasting.

Merknad • Det produseres et telefotobilde, unntatt når [VGA]-bildestørrelsen er valgt for film (kun SLT-A33). Bilde: Bildeforhold MENU-knapp t 1 t [Bilde: Bildeforhold] t Velg ønsket bildeforhold 3:2 Normalt bildeforhold. 16:9 HDTV-forhold. Merknad • Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er satt til Panoramafotografering. Bilde: Kvalitet MENU-knapp t innstilling (RAW) (RAW og JPEG) (Fin) (Standard) 1 t [Bilde: Kvalitet] t Velg ønsket Filformat: RAW (Opptak ved bruk av komprimeringsformatet RAW.) Dette formatet utfører ingen form for digital behandling av bildene. Velg dette formatet for profesjonell behandling på en datamaskin. • Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen. Bildestørrelsen vises ikke på skjermen. Filformat: RAW (Opptak ved bruk av komprimeringsformatet RAW.) + JPEG Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering. • Bildekvaliteten er stilt inn på [Fin] og bildestørrelsen er låst til [L]. Filformat: JPEG Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Siden komprimeringsforholdet til (Standard) er høyere enn det til (Fin), er filstørrelsen til mindre enn den til . Dette gjør det mulig å ta opp flere filer på ett minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere. Endre oppsettet 141