Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknader • Dette

Merknader • Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er satt til Panoramafotografering. • For nærmere informasjon om antall bilder som kan tas når bildekvaliteten er endret, se side 30. Om RAW-bilder Du trenger programvaren "Image Data Converter SR" som du finner på CD-ROM-en (inkludert), for å kunne åpne en RAW-fil som er spilt inn med dette kameraet. Med denne programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format, som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan justeres. • RAW-formatbildet kan ikke skrives ut med en skriver som er dedikert for DPOF (utskrift). • Du kan ikke angi [Auto HDR] på bilder i RAW-format. 142

Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort Velge hvordan bildene skal tildeles filnumre MENU-knapp t 1 t [Filnummer] t Velg ønsket innstilling Serie Tilbakestille Filene får numre i rekkefølge, og kameraet tilbakestiller ikke numrene før tallet "9999" nås. Kameraet tilbakestiller numrene i følgende tilfeller, og gir filene numre fra "0001". Når opptaksmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret som er i bruk for øyeblikket. – Når mappeformatet endres. – Når alle bildene i en mappe slettes. – Når minnekortet skiftes ut. – Når minnekortet formateres. Velge mappenavnformat De innspilte stillbildene lagres i mapper som automatisk blir opprettet i DCIM-mappen på minnekortet. MENU-knapp t Standardform Datoform 1 t [Mappenavn] t Velg ønsket innstilling Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + MSDCF. Eksempel: 100MSDCF Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + Å (det siste sifferet) / MM / DD. Eksempel: 10000405 (Mappenavn: 100, dato: 04/05/2010) Merknad • Filmmappeformen er fastlagt som "mappenummer + ANV01". Endre oppsettet 143