Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknader • Før du

Merknader • Før du bruker et Eye-Fi-kort, skal du stille inn tilgangspunkt til trådløst LAN og destinasjon for videresending. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet. • Eye-Fi-kort selges i USA, Canada, Japan og enkelte land i EU (pr. mars 2010). • Kontakt produsent eller forhandler direkte for nærmere informasjon. • Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar med loven i det landet/den regionen hvor du kjøpte kortet. • Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke settes inn i kameraet der dette er forbudt, for eksempel ombord på fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av]. vises på skjermen når [Laste opp innstilling.] er stilt inn på [Av]. • Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere installasjonsfilen til Eye-Fi-behandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til datamaskinen din, før du formaterer kortet. • Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet. • Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens det laster opp bilder. • Hvis (feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå av og på kameraet. Hvis vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet. • WiFi-nettverkskommunikasjon kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet for WiFi-nettverket. • Nærmere informasjon om filtyper som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet. • Hvis du laster opp et bilde som ble tatt med [GPS på/av] stilt inn på [På], kan bildets stedsinformasjon gjøres tilgjengelig for tredjepart. For å forhindre dette må du stille inn [GPS på/av] på [Av] (side 136) (kun SLT-A55V). • Dette produktet støtter ikke Eye-Fis "Endless Memory Mode" (uendelig minnemodus). Pass på at Eye-Fi-kort som du setter inn i dette produktet, har "Endless Memory Mode" (uendelig minne-modus) avslått. 146

Endre innstillingen for støyreduksjon Deaktivere støyreduksjonen ved fotografering med langtidseksponering Når du stiller lukkerhastigheten til ett sekund eller mer (fotografering med langtidseksponering), vil støyreduksjonen aktiveres like lenge som lukkeren er åpen. Dette er for å redusere kornetheten som er vanlig ved langtidseksponering. Når støyreduksjonene er i gang, vil det vises en melding på skjermen og du kan ikke ta et bilde før prosessen er fullført. Velg [På] for å prioritere bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere opptakstidspunktet. MENU-knapp t 3 t [Støyred.lang] t [Av] Merknader • Når eksponeringsmodus er stilt inn på Panoramafotografering, Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet eller kontinuerlig opptak, kontinuerlig nivåtrinnfotografering, [Håndholdt kamera i halvlys] i Scenevalg eller ISO er satt til [Flerramme-NR], utføres ikke støyreduksjon, heller ikke når den er innstilt på [På]. • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, kan du ikke slå av støyreduksjon. Stille inn støyreduksjonen på høye ISO-følsomhetsverdier Kameraet reduserer støyen som blir mer merkbar når lysfølsomheten er høy. Velg [Auto] for å prioritere bildekvaliteten. Velg [Svak] for å prioritere opptakstidspunktet. Endre oppsettet MENU-knapp t innstilling 3 t [Høy ISO Støyred.] t Velg ønsket Merknader • [Svak] velges automatisk for kontinuerlig opptak eller kontinuerlig nivåtrinnsbilder, også når du stiller den inn på [Auto]. • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Panoramafotografering eller Scenevalg, er dette elementet stilt inn på [Svak]. • Støyreduksjon utføres ikke på RAW-bilder. 147