Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Endre funksjonene til

Endre funksjonene til knappene Endre funksjonen til AEL-knappen Funksjonen for AEL-knappen kan velges fra følgende to funksjoner: – Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen mens knappen holdes nede ([Hold AEL]). – Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen inntil knappen trykkes på nytt ([Lås/låsopp AEL]). MENU-knapp t 1 t [AEL-knapp] t Velg ønsket innstilling Merknader • Mens eksponeringsverdien er låst, vises på LCD-skjermen og i søkeren. Vær forsiktig så du ikke tilbakestiller innstillingen. • Innstillingene [Hold AEL] og [Lås/låsopp AEL] påvirker den manuelle justeringen (side 76) i manuell eksponeringsmodus. • Når [Lås/låsopp AEL] er valgt, må du sørge for å trykke på AEL-knappen igjen for å utløse låsen. Endre en holdfokusknapp-funksjon til forhåndsvisningsfunksjon Hvis du bruker et objektiv med en holdfokusknapp, kan du endre funksjonen til knappen for å forhåndsvise et bilde. MENU-knapp t 1 t [Holdfokusknapp] t [Feltdybdeforh.visn.] Aktivere funksjonen for fokusforstørrer Du kan zoome bildet for å kontrollere fokus når du bruker under opptak. -knappen MENU-knapp t 1 t [Fokusforstørrer] t [På] 148

Endre andre innstillinger Slå lyden av/på Velger den lyden som produseres når lukkeren lukkes, under selvutløserens nedtelling osv. MENU-knapp t 2 t [Lydsignaler] t Velg ønsket innstilling Fjerne hjelp-skjermbilden Du kan slå av hjelp-skjermbilden som vises når du bruker kameraet. Dette er praktisk hvis du vil utføre neste operasjon raskt. MENU-knapp t 1 t [Hjelp-skjermbilde] t [Av] Stille inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i strømsparemodus Du kan stille inn ulike tidsintervaller for når kameraet skal gå over til strømsparemodus (Strømsparer). Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, går kameraet tilbake til fotograferingsmodus. MENU-knappen t 1 t [Strømsparer] t Velg ønsket tid Endre oppsettet Merknad • Uansett hvilken innstilling som er valgt her, går kameraet over i strømsparemodus etter 30 minutter når det er koblet til en TV, eller når bruksmodus er stilt inn på [Fjernstyring]. Utløse lukkeren når det ikke er montert objektiv på kameraet Du kan utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på kameraet. Velg dette når du vil feste kameraet på et teleskop e.l. MENU-knapp t 1 t [Utløser uten objektiv] t [Aktiver] 149